[p. 43]

Uitgaven, welke door E. du Perron werden verzorgd en/of voor zijn genoegen gedrukt

19..
74.Jules Choux: STANCES À LA NUIT. Tiré à trente exemplaires et non mis dans le commerce, z.j. [19..].
20 blz. 15,5 × 20. Gedrukt op opdikkend papier. Op blz. 19: ‘Cet exemplaire est numeroté ...’ (nummer ingevuld door E.d.P.).
Omslag van grijs-naturel papier in zwart bedrukt met: Stances à la Nuit.
19..
75.Kao Tong Tsia: LE BONZE MÈCHE-DE-LAMPE. Adapté du Ro-Shang tsi Yüan (‘Merveilleuse Aventure d'un Bonze’) roman de la fin du XIVe siècle par G. Soulié de Morant. Tiré a trente exemplaires aux frais d'un amateur, z.j. [19..].
56 blz. 16 × 20. Gedrukt op opdikkend papier. Op blz. 55: ‘Cet exemplaire est numéroté:...’ (nummer ingevuld door E.d.P.). Omslag van lichtblauw papier in zwart bedrukt met den tekst van de titelpagina.
19..
76.POÉSIES GALANTES ET AUTRES de Monsieur de Malherbe. Imprimées en trente exemplaires aux frais d'un amateur, z.j. [19..].
40 blz. 15,5 × 20. Gedrukt op opdikkend papier. Op blz. 39: ‘Cet exemplaire est numéroté...’ (nummer ingevuld door E.d.P.).
Omslag van grijs-naturel papier in zwart bedrukt met den tekst van de titelpagina.
19..
77.Alfred Jarry: POÈMES. Avec un portrait de Jarry d'après Picasso. Tiré à trente exemplaires aux frais d'un amateur, z.j. [19..] IV + 60 blz. 16,25 × 25. Gedrukt op chamois-kleurig papier. Omslag van grijs geel papier in rood bedrukt met: ‘Alfred Jarry. Poèmes’. Portret in lijncliché.
[p. 44]
19..
78.Claude Le Petit: L'ADIEU DES FILLES DE JOYE À LA VILLE DE PARIS. 1657. Poème imprimé en trente exemplaires aux frais d'un amateur, z.j. [19..].
24 blz. 15,5 × 20. Gedrukt op opdikkend papier. Op blz. 23: ‘Cet exemplaire est numéroté...’ (nummer ingevuld door E.d.P.).
Omslag van lichtblauw papier in zwart bedrukt met den tekst van de titelpagina.
19..
79.Pascal Pia: LA MUSE EN RUT ET AUTRES POÉSIES.
Tiré à trente exemplaires pour les amis du poète, z.j. [19..].
40 blz. 14 × 19. Gedrukt op getint velijn van Vidalon. Omslag van gemarmerd roodbruin papier in zwart bedrukt met den tekst van de titelpagina.
1924
80.COMPLÉMENT AU BOUQUET D'ORTIES. Poésies de Pascal Pia dérobées à l'auteur et ornées d'une pointe-sèche gravée par Pierre l'Espagnol. Bruxelles. Libraire Particulière. 1924.
16 blz. (waarvan 1, 2, 15 en 16 blanco) en II blz. voor de gravure. 13 × 17. Omslag van rood papier, onbedrukt. Op blz. 4: ‘Il a été tiré 30 exemplaires de cet ouvrage, avec une pointe-sèche en hors-texte. Exemplaire No...’ Op biz. 14 onderaan: ‘Bruxelles. Impr. de Sainte-Gudule.’
1926
81.P.C. Hooft: MINNEDICHTEN. Der Besten het Best - I. Bij W.N. Dinger, te Bussum. M.D.CCCC.XXVI.
96 blz. 15,5 × 23. Colophon op blz. 89: ‘Deze keurbundel, bevattende vier-en-vijftig minnedichten van Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647), versierd met een portret van den dichter door C.A. Willink, werd gedrukt op de persen van Alphons Breuer, Elsene Steenweg, 313, te Brussel, in twee-honderd exemplaren’.
Omslag van crèmekleurig papier met lijnen in bruin en in zwart bedrukt met: P.C. Hooft. Minnedichten [Uitgeversmerk].
N.B. In de nalatenschap van E.d.P. werd een voor herdruk bestemde geheel herziene tekst van deze uitgave gevonden.
[p. 45]
1928
82.TWO LOVES AND OTHER POEMS by Lord Alfred Douglas. 192.8.
VIII + 24 blz. 17 × 24. Colophon op blz. 24: ‘Printed in Garamond roman and italic type on Dutch antique laid paper in September 1928. The edition is limited to fifty copies (not for sale)’. Donkerblauw geschept omslag met wit etiket: Two Loves and other poems by Lord Alfred Douglas.
N.B. Keuze van den tekst en tekstverzorging door E. du Perron.
1928
83.FLEURS DE MARÉCAGE, Poèmes de J. Slauerhoff. Précédés d'une lettre de Franz Hellens. Tirés à trente exemplaires aux frais d'un amateur, z.j. [1928].
32 blz. 16,25 × 25. Gedrukt op geschept papier. Omslag van lichtblauw papier bedrukt met: Fleurs de Marécage.
N.B. De brief van Franz Hellens: ‘Lettre à J. Slauerhoff’ is gedateerd: 18-10-1928. Vgl. G.H. 's-Gravesande: Bibliographie J.J. Slauerhoff (1936).
1928
84.KETELMUZIEK. Een keuze uit de gedichten van J. Greshoff. Met een portret door E. du Perron. Brussel. MCMXXVIII. Niet in den handel.
56 blz. 16,25 × 25. Colophon op blz. 2: ‘Deze keuze uit de gedichten van J. Greshoff werd in chronologische volgorde voor E. du Perron gedrukt in niet meer dan dertig exemplaren, bij A. Breuer, 313, Elsene Steenweg, te Brussel. Dit exemplaar is genummerd: ... En geteekend: ...’ De volledige exemplaren bevatten een erratumvel van blzn. 3-4-13-14, daar in de 2e strofe op blz. 14 was uitgevallen de regel ‘Er is geen uitzicht op bevrijding’.
Gedrukt op wit geschept papier van Van Gelder. Omslag van grijs papier in rood bedrukt met: Ketel-Muziek.
1928
85.AVONTUUR. 1e Jaargang 1928. Van dit tijdschrift zijn slechts 3 nummers verschenen. E. du Perron liet dit tijdschrift drukken bij A. Breuer te Brussel. In no. 1 publiceerde hij: ‘Zo leeg een Bestaan’, in no. 2: ‘Ieder zijn Kwelling’. Het derde no. was gewijd
[p. 46]
aan nagelaten werk van Paul van Ostaijen. Uitgever van het tijdschrift was W.N. Dinger te Bussum.
Zie ook blz. 52.
1929
86.J. Slauerhoff: ARCHIPEL. Herziene uitgave. Chaumont-Gistoux MCMXXIX.
60 blz. 16 × 23,5. Colophon op blz. 59: ‘Deze tweede, geheel herziene druk van Archipel werd gedrukt bij A. Breuer, 313, Elsene Steenweg, te Brussel, in opdracht van J. Slauerhoff en E. du Perron, in een beperkte oplaag van zestig exemplaren. Dit exemplaar is ge-nummerd:...’ Omslag van bruingrijs gemarmerd papier bedrukt met: J. Slauerhoff. Archipel.
N.B. In het bezit van A.A.M. Stols is een door J.S. en E.d.P. herzien exemplaar van deze uitgave, voor een herdruk bestemd. (Vgl. ‘Het Vaderland’ van 9 Maart 1941 Ochtendblad).
1929
87.Jan van Nijlen: HEIMWEE NAAR HET ZUIDEN. Met een portret door Sacha Klerx. Brussel. MCMXXIX. Niet in den handel.
96 blz. 6,5 × 25. Gedrukt op getint papier van Pannekoek & Co. Colophon op blz. 95: ‘Deze keuze uit de gedichten van Jan van Nijlen werd in chronologische volgorde gedrukt voor E. du Perron, in niet meer dan dertig exemplaren, bij A. Breuer, Elsene Steenweg, 313, te Brussel, in Juli 1929. Dit exemplaar is genummerd: ... En geteekend: (handteekening J. van Nijlen)’. Omslag van bruin papier bedrukt met: Jan van Nijlen Heimwee naar het Zuiden.
1929
88.A. Roland Holst: DISJECTA MEMBRA. Gistoux. September 1929. Gedrukt in vijf exemplaren.
36 blz. 16,5 × 25. Gedrukt (bij A. Breuer te Brussel) op geschept papier van Van Gelder. Omslag van groen papier bedrukt in zwart: A. Roland Holst. Disjecta Membra.
N.B. Keuze van den tekst en tekstverzorging door E. du Perron.
1929
89.Stendhal: ERNESTINE OU LA NAISSANCE DE
[p. 47]
L'AMOUR. Cuivres de Sacha Klerx. Maestricht & Bruxelles, A.A.M. Stols, 1929.
VI + 90 blz. + 4 gravures. 14,5 × 22. ‘Justification du Tirage’ op blz. 89: ‘Composé en caractères Caslon, avec les lettrines d'Alphonse Stols. Imprimé en juillet 1929 par le Maître-Imprimeur A.A.M. Stols sur les presses de l'imprimerie Boosten & Stols à Maestricht. Le tirage est limité à: 4 exemplaires sur japon (A-D), contenant chacun un dessin original, et une triple suite sur chine, japon et hollande; 20 exemplaires sur japon (I-XX), contenant chacun une double suite sur japon et sur hollande; & 500 exemplaires sur papier ‘Savoy Antique’ (1-500). En outre il a été tiré hors commerce quelques exemplaires sur japon et sur ‘Savoy Antique’, marqués H.C. [Uitgeversmerk]. No...’ Omslag van crèmekleurig papier met denzelfden tekst als de titelpagina, in rood en zwart bedrukt.
N.B. Keuze van den tekst en tekstverzorging door E. du Perron.
1930
90.HET VERZAKEN. Gedichten van Maurice Roelants. A.A.M. Stols. Maastricht & Brussel, 1930.
64 blz. 14 × 21,3. Colophon op blz. 64: ‘Het Verzaken’ van Maurice Roelants is het achtste deel van de serie ‘Luchtkasteelen’ en werd in November 1930 gedrukt onder leiding van A.A.M. Stols in de drukkerij Boosten & Stols te Maastricht in een oplage van 150 exemplaren (1-150). De nummers 126-150 zijn gereserveerd voor den schrijver, den uitgever en de pers. No ... [Uitgeversmerk]. Op blz. 5-6: ‘Brief aan E. du Perron (Bij wijze van Inleiding)’ door Maurice Roelants. Grijs omslag met houtsnede van J. Franken Fzn. en tekst van titelpagina in zwart bedrukt.
N.B. Deze bloemlezing werd in overleg met den dichter samengesteld door E. du Perron. Herdrukt als gewone uitgave in hetzelfde jaar, later in de serie ‘Kaleidoscoop’.
1931
91.SPELEVAART. Oude en Nieuwe verzen door C.J. Kelk. Uitgegeven door A.A.M. Stols. Brussel, z.j. [1931].
VI + 66 blz. 14,5 × 22,5. Colophon op blz. 65: ‘Dit boek werd in opdracht van den uitgever gezet uit de letter van Garamont en gedrukt bij de N.V. Scheerders-Van Kerchove te Sint Niklaas
[p. 48]
(Waas) in Februari 1931. Behalve de gewone oplage werden 15 exemplaren op geschept papier gedrukt, waarvan er 10 (genummerd I-X) in den handel kwamen, en 5 (genummerd XI-XV) voor den auteur en den uitgever gereserveerd bleven. Dit is nr ...’ Omslag van kanariegeel papier in zwart bedrukt met tekst van titelpagina.
N.B. Deze bloemlezing werd in overleg met den dichter samengesteld door E. du Perron (vgl. ‘Critisch Bulletin’, Juni 1940, blz. 187).
1932
92.ANECDOTES ITALIENNES ET FRANÇAISES. Recueillies par M. de Stendhal. Les Bibliophiles Hollandais, z.j. [1932].
VI + 2 + 140 + VI blz. 14,5 × 22. ‘Justification du Tirage’ op blz. 139: ‘Premier livre français publié par Les Bibliophiles Hollandais. Composé en caractères Garamond. Achevé d'imprimer le 15 avril 1932 sur les presses de A.A.M. Stols Maestricht. Frontispice gravé par J. Buckland Wright. Le tirage est limité à 200 exemplaires sur papier vergé “Savoy Antique” [Uitgeversmerk in rood] No ... Les “Anecdotes Italiennes et Françaises” de M. de Stendhal sont extraites des ouvrages: “Rome, Naples et Florences”, “Promenades dans Rome” et “Mémoires d'un Touriste”’. Omslag van crèmekleurig papier met denzelfden tekst als de titelpagina in zwart en rood bedrukt.
N.B. Keuze van den tekst en tekstverzorging door E. du Perron.
1933
93.Lord Byron: LYRICAL POEMS. Selected and arranged in chronological order. Wood engraving by J. Buckland Wright [Uit geversmerk in rood]. The Halcyon Press. 1933.
72 blz. 14,5 × 22. Colophon op blz. 72: ‘This selection, made by E. du Perron, is composed in “Bembo” type and printed at the Halcyon Press by A.A.M. Stols, Maastricht (Holland) in April 1933. The edition is limited to 500 copies for sale. No ...’
Gedrukt op Antique-de-Luxe papier. Band van gele zijde of geel linnen met zwarte etiketten op plat en rug in goud gestempeld.
1935
94.DE KORTE BAAN.
Zie no. 63 en blz. 64.
[p. 49]
1938
95.POÈMES de Henry J.-M. Levet. Imprimés à l'Ile de Java en trente exemplaires, z.j. [1938].
40 blz. + II blz. op kunstdrukpapier, recto bedrukt met portret van Levet in autotypie. 14 × 20,5. Gedrukt op crèmekleurig velijnpapier. Omslag van gehamerd wit papier in rood bedrukt met: H.J.-M. Levet. Poèmes.
1939
96.Gérard de Nerval: POÉSIES. À l'Imprimerie Javanaise en 50 exemplaires, z.j. [1939].
56 blz. 14 × 21,5. Gedrukt op vergé-papier. Omslag van geel papier in rood bedrukt: Gérard de Nerval. Poésies.
N.B. Een herdruk verscheen als uitgave van A.A. Balkema te Amsterdam in 1945 in een oplage van 400 exemplaren. 52 blz. 12 × 19,7. Omslag van wit papier. Titelpagina: Gérard de Nerval. Poèmes choisis par Ed. du Perron. Amsterdam 1945, A.A. Balkema.
1939
97.Guillaume Apollinaire: CORTÈGE PRIAPIQUE suivi des Jeux Innocents de Raymond Radiguet et de La Muse en Rut de Pascal Pia. Imprimé à l'Ile de Java en trente exemplaires, z.j. [1939]
56 blz. 14 × 22. Gedrukt op vergé-papier. Omslag van crèmekleurig papier, in grijs bedrukt met: Cortège Priapique.
N.B. De tekst van dezen bundel is geheel van Pascal Pia volgens een mededeeling van E. du Perron in een briefkaart aan Fred Batten.
1939
98.Frédéric Paulhan: RÉFLEXIONS. Imprimées à l'Ile de Java en 30 Exemplaires, z.j. [1939].
64 blz. + II blz. 13,5 × 21,5. Gedrukt op vergé-papier en ongepagineerd. Omslag van bruin gecartonneerd papier in rood bedrukt met: ‘F. Paulhan. Réflexions’. Met portret van den auteur.
Op blz. 4: ‘Les pages que l'on va lire ont été écrites par mon père entre 1906 et 1921. Je n'ai trouvé parmi elles aucune indication qui me permit de leur donner un titre précis. Jean Paulhan.’
[p. 50]
N.B. De bundel bevat ‘Réflexions’ (27 blz.) en ‘Réflexions inédites’ (27 blz.). Er zijn exemplaren zonder portret van den auteur die op de titelpagina abusievelijk ‘François Paulhan’ vermelden en slechts de 27 eerste blz. met ‘Réflexions’ bevatten.
Een herdruk verscheen als illegale uitgave van Het Zwarte Schaap onder leiding van Fred Batten en Adriaan Morriën in April 1944 in een oplage van 100 exemplaren. 64 blz. 12 × 16. Omslag van geel papier. Titelpagina: F. Paulhan - Réflexions. - [Vignet]. Les Editions de la Bête Noire.
Colophon op blz. 64: ‘La première édition a été publiée en 1939 par M.E. du Perron à l'île de Java en trente exemplaires. La présente édition a été imprimée en 100 exemplaires sur papier de manu, factures Royales de Pannekoek pour la Bête Noire.