[p. 72]

Chronologie van de werken in volgorde van hun ontstaan

N.B. Voor de dateering in maanden over de jaren 1915-27 werd gebruik gemaakt van de door den auteur persoonlijk verstrekte gegevens in de bibliotheek-exemplaren van A.A.M. Stols en in de desbetreffende werken zelf. Voor de dateering over de jaren 1927-40 werd gebruik gemaakt van gegevens in den tekst van de overeenkomstige werken, uit brieven van den auteur en volgens een combinatie van feitelijke en waarschijnlijke gegevens. In alle gevallen werd de tijd in aanmerking genomen, dat ‘de pen over het papier ging’, d.w.z. het boek zelf een min of meer definitieven vorm verkreeg. Waar dit niet na te gaan was, moesten wij voorloopig met het jaartal van ontstaan genoegen nemen.

1915-22 De Behouden Prullemand.
1922 Mei-Juni Manuscrit trouvé dans une Poche.
1922 Febr.-April 1926 Een Voorbereiding.
1923 Jan. Het Roerend Bezit.
1923 Maart-Oct. 1927 Bij Gebrek aan Ernst.
1924 Maart-Febr. 1926 Poging tot Afstand (1ste en 2ste druk).
1924 15 Maart-15 Juni Kwartier per Dag.
1924 Augustus Claudia.
1924 Oct.-Nov. Agath.
1924 December Een tussen Vijf.
1925 28 Jan.-17 Maart Filter.
1925 April-April 1929 Cahiers van een Lezer.
1926 Jan.-Maart 1928 Nutteloos Verzet.
1926 22-26 Febr. Het Boozige Boekje.
1926 Oct. De Koning en Zijn Min.
1926 Oct.-Oct. 1927 Alle de Rozen.
1927 September Ballade van de Polderlandsche Onrustige Kapoenen.
1927-30 Parlando.
1928 Maart Gebed bij de Harde Dood.
  Maart Sonnet van Burgerdeugd.
1921-29 Mikrochaos (1ste druk).
1921-35 Mikrochaos (2de druk).

[p. 73]

1925 April-Dec. 1930 Voor Kleine Parochie.
1931 Juli-Aug. Uren met Dirk Coster.
1928 Aug.-Oct. 1930 Vriend of Vijand.
1930 Sept.-Mei 1931 Tegenonderzoek.
1931 14 Febr.-Juli 1934 De Smalle Mens.
1933 Febr.-Febr. 1935 Het Land van Herkomst.
1930-Maart 1936 Blocnote Klein Formaat.
1934-36 Graffiti.
1936 13 Oct.-10 Nov. Scheepsjournaal van Arthur Ducroo.
1937 28 Jan.-Maart De Man van Lebak.
1937   Het Sprookje van de Misdaad.
1937   De Grijze Dashond.
1937 Juli-Mei 1938 Multatuli, tweede Pleidooi.
1937 Oct.-Jan. 1938 Schandaal in Holland.
1937 Jan.-Dec. 1938 De Muze van Jan Compagnie.
1939 October De Bewijzen uit het Pak van Sjaalman.
1939 Jan.-Jan. 1940 Van Kraspoekol tot Saïdjah.
1940 Januari Multatuli en de Luizen.
1940 Febr. Een lettré uit de 18e eeuw: Willem van Hogendorp.
1921-1940 Parlando (Verzamelde Gedichten).
1925-1931 Cahiers van een Lezer.
1930-1940 In deze grootse Tijd.
1936-1940 Indies Memorandum.