[p. 40]

Vertalingen

1932
67.Jacques de Baisieux: HET ZIJDEN HARNAS. Nederlandsche Bewerking van E. du Perron. Folemprise, Den Haag, MCMXXXII. 28 blz. 15,5 × 23,5. Colophon op blz. 24: ‘Deze bewerking van het Chanson de Geste ‘Des Trois Chevaliers et del Chanise’ vormt het eerste deel in de serie Folemprise uitgegeven te 's-Gravenhage door L.J.C. Boucher. De oplage bestaat uit 15 ex. op Japansch papier, genummerd I-XV en 100 ex. op ‘Ossekop’ van Van Gelder Zonen, genummerd 1-100, gedrukt bij de Firma Mouton & Co in November 1932, onder leiding van Henri Friedlaender. Dit exemplaar is No ...’ Opdracht op blz. 4: Voor G.t.B. Grijs omslag met tekst in zwarte letters: ‘Jacques de Baisieux Het Zijden Harnas’.
Zie blz. 55.
1932
68.Valery Larbaud: DE ARME HEMDENMAKER. Vertaald door E. du Perron. Uitgave van A.A.M. Stols, Brussel & Maastricht. Serie ‘Kaleidoscoop’ No. 4, z.j. [1932].
32 blz. 12,5 × 19,5. Bij eerste uitgave verscheen dit boekje in een lichtcrèmekleurig omslag, bedrukt in zwart en rood met een lijncliché naar een teekening van W.J. Rozendaal. In 1935 of 1936 werd deze uitgave voorzien van het uniforme omslag der serie in rood en zwart bedrukt naar een teekening van J. Buckland Wright.
1934
69.André Malraux: HET MENSCHELIJK TEKORT (La Condition Humaine). Vertaling E. du Perron. Bandontwerp H. Friedlaender. [Uitgeversmerk] 1934. N.V. Wereldbibliotheek, A'dam.
400 + II blz. (3 blz. catalogus). 13 × 19. Grijze of groene linnen band, bedrukt in rood en blauw of in zwart. Met portret van André Malraux.
Deze roman, waarvan de oorspronkelijke Fransche uitgave verscheen in Nov. 1933 bij Librairie Gallimard (N.R.F.), Paris, werd door André Malraux opgedragen aan Eddy du Perron. Op blz. 7 een ongesigneerde inleiding ‘Tot beter begrip’, die aan de Fransche
[p. 41]
editie ontbreekt. Het portret van André Malraux ontbreekt in de volgende drukken.
1ste druk 1934, 4000 ex. Nov. 1934; 2de druk 1935, 5de duizendtal (1000 ex.) Dec. 1935; 3de druk 1938, 6de duizendtal (1000 ex.) Juli 1938; 4de druk 1938, 7/10de duizendtal (4000 ex.) Oct. 1938. Een 2de druk in herzienen tekst en nieuwe spelling zal bij denzelfden uitgever in een nieuwe band in 1948 verschijnen.
Vgl. de bespreking van den oorspronkelijken roman door E.d.P. in De Smalle Mens (1934): ‘De menselike staat bij kookpunt’.
1935
70.Walter Savage Landor: SERENA. Vertaald door E. du Perron. Uitgave van A.A.M. Stols, Maastricht & Brussel. Serie ‘Kaleidoscoop’ No. 13, z.j. [1935].
64 blz. 12,5 × 19,5. Crèmekleurig omslag in zwart en rood bedrukt naar een teekening van J. Buckland Wright. Colophon op blz. 59: ‘Gezet met de Bembo-letter en gedrukt bij de firma Boosten & Stols te Maastricht’. Blzn. 60-63 catalogus der serie ‘Kaleidoscoop’. Blz. 5: ‘Dit fragment van Landor's werk Hoogere en Lagere Standen in Italië werd in 1911 door Valery Larbaud gekozen en vertaald uit de nummers van een uiterst zeldzaam geworden periodiek van Leigh Hunt, de Monthly Repository. Waar het een afzonderlijk verhaal vormt, werd in deze vertaling de naam van de centrale figuur tot titel gemaakt. Het complete werk van Landor verscheen in Leigh Hunt's periodiek van Augustus 1837 tot April 1838’.
1935
71.Valery Larbaud: FERMINA MARQUEZ. Vertaald door E. du Perron. Uitgave van A.A.M. Stols. Maastricht & Brussel Serie ‘Kaleidoscoop’ No. 9, z.j. [1935].
240 blz. 12,5 × 19,5. Colophon op blz. 235: ‘Gezet met de Gara mont-letter en gedrukt bij de firma Boosten & Stols te Maastricht’. Blzn 236-239 catalogus der serie ‘Kaleidoscoop’. Omslag in zwart en blauw naar een teekening van J. Buckland Wright. Bruine linnen band met vignet in goud gestempeld. Op den binnenkant van het omslag staat: ‘In de bijna onreëele wereld van een afgelegen jongenskostschool vol rijke vreemdelingen, verschijnt de Vrouw in
[p. 42]
de gedaante van het jonge meisje uit Columbia dat haar naam aan dezen roman geeft. Even poëtisch als psychologisch verantwoord ontwikkelt de schrijver in dezen roman de ontmoeting van jeugd met jeugd: de mannelijke leerlingen leeren zichzelf kennen, terwijl zij zich toetsen aan dit eerste “symbool van liefde en lust”’.
De eerste druk van Fermina Marquez verscheen in 1911 in de Bibliothèque Charpentier bij Eugène Fasquelle te Parijs.
1940
72.Boris Souvarine: STALIN EN HET BOLSJEWISME.
Vertaald door E. du Perron [Uitgeversmerk] MCMXL N.V. Em. Querido's Uitgevers-Maatschappij, Amsterdam.
476 blz. 14 × 22. Donkergrijze linnen band op voorplat in rood bestempeld met uitgeversmerk en op den rug met: ‘Souvarine/ Stalin’. Omslag van wit papier met teekening van B. Mohr. Op blz. 475: ‘In opdracht van den schrijver werd zijn boek Stalin en het Bolsjewisme in overleg met den vertaler door den heer J. de Kadt voor Nederland bewerkt’.
N.B. De vertaling werd gemaakt door Elisabeth du Perron-de Roos in samenwerking met E. du Perron in het voorjaar 1940 en in Mei 1940 in den handel gebracht.
1941
73.E. du Perron: PARLANDO. Verzamelde Gedichten.
Op blz. 94 een vertaling naar Valery Larbaud: Een Opdracht; op blz. 124-125 een vertaling naar Byron: Twee Liedjes van Byron.
Zie no. 20.

 

E. du Perron vertaalde Drie gedichten van dr G. Prampolini uit het Italiaansch onder het pseudoniem A.L. van Kuyck. Zie De Hollandsche Reveu (1921) blz 52.