[p. 38]

Inleidingen

1932
62.Menno ter Braak: DÉMASQUÉ DER SCHOONHEID.
Met een voorrede van E. du Perron. 1932. Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotterdam.
108 blz. 15 × 23,5. Omslag in zwart en blauw met witte letters. De voorrede van E.d.P. is 4 blz. groot (blz. 9-12).
1935
63.DE KORTE BAAN. Nieuwe Nederlandsche Verhalen. Bijeengebracht door H. Marsman en E. du Perron. 1935. N.V. Em. Querido's Uitgevers Mij. Amsterdam.
286 blz. 13,5 × 21. Blauwe linnen band in goud gestempeld. Een 2de, ongewijzigde druk, verscheen in hetzelfde jaar.
De voorrede ‘Ter Inleiding’ is niet onderteekend, doch vrijwel zeker geheel geschreven door E. du Perron (3 blz.). De bundel bevat van E. du Perron: ‘Het Drama van Huize-aan-Zee’, blz. 119-146.
1936
64.P.A. Daum (Maurits): GOENA-GOENA. Met voorwoord van E. du Perron. Bandontwerp van Tine Baanders. [Uitgeversmerk]. 1936. Wereldbibliotheek - Amsterdam.
304 blz. 13 × 19. Bruine linnen band bedrukt in blauw. Het voorwoord van E.d.P. is 5 blz. groot (blz. 5-9). Op blz. 4 staat: Eerste Druk 1889. Tweede Druk 1936.
N.B. De 2e druk was 3000 ex. groot; in 1941 verschenen er een 3de en 4de druk en in 1942 een 5de druk, elk van 1000 ex. De 2de druk (1936) was eigenlijk een 3de druk, want er verscheen reeds een 2de druk in 1895. De band van den 5den druk heeft een blauwlinnen rug en crèmekleurige papierplatten.
1940
65.Soewarsih Djojopoespito: BUITEN HET GAREEL. Indonesische Roman. Met een inleiding van E. du Perron. [Uitgeversmerk]. Uitgevers-Mij W. de Haan N.V., Utrecht, z.j. [1940].
[p. 39]
252 blz. 15,5 × 23. Witte linnen band in goud en zwart gestempeld. Omslag van wit papier bedrukt met een houtsnede van R. Snapper in zwart en bruin; titel in groen, auteursnaam in zwart. De inleiding van E.d.P. is 6 blz. groot (blz. 5-10).
N.B. Dit boek, waarvan de uitgave geheel aan de bemoeienis van E.d.P. te danken is, verscheen in November 1940. Vgl. de bespreking van Elisabeth de Roos in ‘Groot-Nederland’ (1942, no. 2, blz. 68-73: ‘Een Indonesische Roman’). Een tweede druk verscheen als uitgave van de Uitg. Vrij Nederland te Amsterdam in November 1946 met een omslag- en bandontwerp van Nola Hatterman.
194?
66.[E.F.E. Douwes Dekker: HET BOEK VAN SIMAN DEN JAVAAN]. Met een inleiding van E. du Perron. Amsterdam, Uitgeverij De Ploeg (Tom Rot).
N.B. De herdruk van dezen roman uit 1908 is tot dusver niet verschenen: de tekst is in de Duitsche bezetting waarschijnlijk voorgoed verloren gegaan.