[p. 37]

Beredeneerde bloemlezingen

1939
61.DE MUZE VAN JAN COMPANJIE
Overzichtelike Verzameling van Nederlands-Oostindiese Belletrie uit de Companjiestijd (1600-1780) samengesteld door E. du Perron. Geïllustreerd met reprodukties van oude gravures en portretten, en met tekeningen van Thomas Nix. [Uitgeversmerk]. A.C. Nix & Co, Bandoeng. Burgersdijk en Niermans, Leiden. MCMXXXIX.
168 + XXXIV blz. (illustraties). 22 × 27,5.
Omslag van bruingrijs papier met vignet en titel in bruin gedrukt. Groene linnen band met vignet en titel in goud gestempeld.
Opdracht: Aan de nagedachtenis van Dr. F. de Haan wordt dit boek, dat zonder zijn voorlichting zeker niet ontstaan zou zijn, opgedragen. Motto uit: Nicolaus de Graaff, Oost-Indise Spiegel.
N.B. Deze bloemlezing wordt vergezeld van een vaak uitvoerig commentaar van E.d.P. In de nalatenschap werd een door E.d.P. herziene tekst gevonden, bestemd voor den herdruk. Een tweede deel, dat den titel draagt: Van Kraspoekol tot Saïdjah (bloemlezing uit de Ned. O. Ind. Belletrie van 1780-1860) wordt in het nawoord, gedateerd: Bandoeng, Dec. 1938, aangekondigd. Het is in den tijd van de Japansche bezetting voor een deel verloren gegaan. De voorrede (gedateerd Juli 1939) werd gepubliceerd in ‘De Fakkel’, 1ste Jrg. no. 6, 1 April 1941, blz. 507-508 en in G.H. 's-Gravesande ‘E. du Perron’.