[p. 35]

Werken over Multatuli

1937
57.DE MAN VAN LEBAK
Anekdoten en Dokumenten betreffende Multatuli bijeengebracht en gekommenteerd door E. du Perron. [Uitgeversmerk]. Amsterdam. Em. Querido's Uitgevers-Mij N.V., MCMXXXVII.
340 blz. 13 × 21. Band van bruin buckram in goud gestempeld met auteursnaam, titel en uitgeversmerk. Omslag van crèmekleurig papier met denzelfden tekst in bruin gedrukt.
Opdracht: Aan Dr E.F.E. Douwes Dekker. Motto van Alain.
Nawoord gedateerd: Tlitjoeroeg, 1937.
1938
58.MULTATULI, TWEEDE PLEIDOOI
Beschouwingen en nieuwe dokumenten met twee tot dusver ongepubliceerde portretten van Multatuli ± 1875 [Uitgeversmerk]. A.C. Nix & Co, Bandoeng; Burgersdijk en Niermans, Leiden. MCMXXXVIII.
220 + II blz. + 2 blz. errata. 13,5 × 21,5. Omslag van crèmekleurig papier in bruin bedrukt met auteursnaam, titel en uitgeversmerk. Bruine band met denzelfden tekst in goud bedrukt.
Opdracht: Aan G.M.G. Douwes Dekker. Motto uit een Ind. ambtenarenbrief van 1805. Het boek bestaat uit 2 deelen, waarvan het 2de deel gedateerd is: Batavia, Mei 1938.
N.B. Volgens voetnoot op blz. 154 lag het in de bedoeling van den auteur eens een leven van Multatuli te geven in 2 deelen; het 1ste deel zou bevatten: De Man van Lebak, en het 2de deel: Multatuli, de Schrijver. In afwachting van den uitgever, die deze publicatie aandurfde, verscheen dit boek (Multatuli, Tweede Pleidooi) als ‘voorlopig tussenspel’.
1940
59.MULTATULI EN DE LUIZEN
Aantekeningen bij een nieuw Waarheidsboek over Multatuli. Amsterdam, Uitgeverij Contact MCMXL.
72 blz. 13,75 × 21,75.
[p. 36]
Omslag van lichtgroen papier bedrukt in bruinrood met tekst: ‘E. du Perron. Multatuli en de Luizen. Contact - Amsterdam.’ De tekst van E.d.P. is gedateerd: Den Haag, Januari 1940.
Opdracht: Aan Henri A. Ett.
N.B. Het nieuwe Waarheidsboek is: De Waarheid over Multatuli en zijn Gezin. Een antwoord aan Julius Pée, Menno ter Braak e.a. van de Schoondochter (W.P. van Stockum & Zn. 's-Gravenhage) 1939.
1940
60.DE BEWIJZEN UIT HET PAK VAN SJAALMAN
Nieuwe dokumenten betreffende de Havelaarzaak en Lebak. Uitgegeven door E. du Perron. A.A.M. Stols, Rijswijk, z.j. [1940].
136 (waarvan 2 blanco) + VIII blz. 15,5 × 23. Band in bruin linnen, waarop in goud gestempeld auteursnaam, titel en uitgeversmerk. Geel stofomslag in zwart en bruin bedrukt (ontwerp H. Salden). Met 4 portretten. Nawoord gedateerd: Den Haag, November 1939.
Opdracht: Aan C. de Hart.
N.B. 1) Dit boek werd gezet in het voorjaar van 1940 en geheel door E.d.P. gecorrigeerd. Het verschijnen van dit boek, de bekroning van zijn onderzoekingen naar de Lebak-zaak, heeft de schrijver niet meer mogen beleven. Het boek werd in den handel gebracht in Juli 1940.
2) Volgens het nawoord wenschte E.d.P. dit boek als een tweede supplement op De Man van Lebak beschouwd te zien, zooals Multatuli, Tweede Pleidooi er het eerste supplement van was.
3) In de nalatenschap werd een tekst gevonden, die onder den titel De Man van Lebak samengesteld werd uit de bewerkte teksten van De Man van Lebak (1937), het 2de deel van Multatuli, Tweede Pleidooi (1938) en De Bewijzen uit het Pak van Sjaalman (1940). Deze tekst vormt aldus een volledige biografie van Multatuli van 1820-56 en is bestemd voor een toekomstige uitgave in de Verzamelde Werken van E. du Perron. Als vervolg op deze biografie had E.d.P. het voornemen het verdere leven van Multatuli van 1856-87 te beschrijven in een boek, dat hij Multatuli, de Schrijver zou hebben genoemd. (Vgl. Multatuli, Tweede Pleidooi, blz. 154).