d'Annunzio als monnik

Gabriele d'Annunzio schijnt het stadium der boetvaardigheid te zijn ingetreden. Zooals menige vorst, die zich zijn zonden bewust wordt plotseling behoefte kreeg een kerk te gaan bouwen, is de ‘dichtervorst van Montenevoso’ ook begonnen geld te zamelen voor een kerk.

Op zijn landgoed aan het Lago di Garda loopt d'Annunzio in het gewaad van Franciscaner monnik. Ieder die hem bezoekt, moet, voor hij het huis betreedt, een penningske voor de te stichten kerk offeren. Zijn bedienden zijn eveneens in monnikspij gestoken, zijn keukenmeid heet Zuster Philamena en het binnenmeisje Zuster Immaculata.

In d'Annunzio's eetkamer heeft de dichter-monnik een doodkist laten plaatsen, waarin hij begraven wil worden.

Het amateursklooster schijnt wel de noodige belangstelling te trekken.