Kritiek en Opbouw

Gedigitaliseerde artikelen

Alle artikelen

Kritiek en Opbouw. Algemeen, Onafhankelijk en Vooruitstrevend Indisch Tijdschrift. Bandoeng (1938-1940). Zie over Kritiek en Opbouw: Rob Nieuwenhuys, Oost-Indische spiegel.

Indies Memorandum I: Atjeh's Epos in Proza (H.C. Zentgraaff: Atjeh) I (1938) No. 15/16, 237-39

Gorilla of Mens, 289


Indies Memorandum II: Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan... 291-95, I (1938) No. 19.

Tweede bijdrage tot kennis van de provincie. (De heer Z. aan het woord) I (1938) No. 20, 310-11

Naschrift [bij een ‘Ingezonden Stuk’ van H.C. Zentgraaff] I (1938) No. 21/22, 336


Indies Memorandum III: Sombere Reeks (Enkele Spoken uit de Provincie) I (1939) No. 23, 350-53

Idem IV: Ontmoeting met Indonesiërs (Zijlicht op de provincie) I (1939) No. 24, 361-63

Idem V: Een boekje over oude planters (Uit den Ouden Suikerpot. Herinneringen van den Kentjongkever) II (1939) No. 1, 11-12

Idem VI: De poëzie van de Onzin, 24-26


Idem VII: Gesprek over een koloniaal verschijnsel II (1939) No. 2, 27-28

Woord vooraf bij de volgende stukken [‘Ingezonden Stukken’ van Sg. Djojopoespito en Soejitno Mangoenkoesoemo] II (1939) No. 3, 38

Indies Memorandum VIII: Geen gevaar voor Holland; Aankomst op Java, 56-58; Individueel [Naschrift bij een artikel van Soeroto] II (1939) No. 4, 62-63


Idem IX: De eerste visite; Geen journalist; De grote Van Hurk. II (1939) No. 5, 74-76

Idem X: Drie Dames en een Dichter II (1939) No. 6, 85-87


Idem XI: Oude Indiese tijdschriften 105-07


Poezen en Honden II (1939) No. 7, 110

Idem XI: Oude Indiese tijdschriften (Slot) II (1939) No. 8, 124-26

Idem XII: Notities bij het artikel van Sjahrir II (1939) No. 9, 138-40

Idem XII: idem (Slot) II (1939) No. 10, 154-56

Idem XIII: Schoonmaak en schoonmaak; Aux armes, citoyens! II (1939) No. 11, 170-72

Idem XIV: Geïllustreerde wijsheid; Voetballerswijsheid; Kolonisatorswijsheid II (1939) No. 12, 186-88

Idem XV: P.P.C. (Brief aan een Indonesiër) II (1939) No. 13, 195-97

VW 7 124-131

‘Inlander’ of ‘Indonesiër’* II (1939) No. 18, 277

Brieven uit Holland I, II (1939) No. 19, 298-300

Idem I (Slot) II (1939) No. 20, 318-20


Idem II, II (1940) No. 21-22, 335-38.

Idem III: Het boek van Prof. Bousquet (G.H. Bousquet: La politique musulmane et coloniale des Pays-Bas) II (1940) No. 23, 356-60

Idem III (Vervolg) II (1940) No. 24, 373-76

Idem III (Slot) III (1940) No. 1, 6-8

Voorwoord voor een Indonesische roman (Soewarsih Djojopoespito: Buiten het Gareel) III (1940) No. 13, 194-97

De tweede ‘Brief uit Holland’ is een antwoord op twee artikelen in de Indische pers, resp. over Du Perron's houding ten opzichte van de politiek en zijn terugkeer naar Nederland: van de scribenten is de tweede, en wel ‘tante Bettekee’ als J.F. Jordens Jr. (ps. van J. Veersema), redacteur van de toenmalige Bataviase courant De Ochtend-Post, geïdentificeerd. De ‘Brieven uit Holland’ zijn alle in Verzameld Werk VII, 359-475 herdrukt.


terug naar lijst periodieken