Over Stendhal

Toelichting

Uit Batten/Stols:

50. OVER STENDHAL

Astra Nigra VI. 46 blz. 14,5 x 20, Voorwoord van F. B. [Fred Batten]. Omslag van grijs papier zonder titel. Volgens catalogus op blz. 45 bedroeg de oplage 125 exemplaren en verscheen het boekje als illegale uitgave in September 1944. Er werden 5 exemplaren op houtvrij papier gedrukt.

naar hele bibliografie


Aantekeningen:

Deze postume publicatie is de enige afzonderlijke uitgave van Over Stendhal. Het bevat vier eerder gepubliceerde krantenartikelen over Stendhal uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant en het Het Vaderland en werd clandestien gedrukt tijdens de Tweede Wereldoorlog door Drukkerij Albedon (N.G. van der A) te 's-Gravenhage. Er bestaan 6 exemplaren op beter papier. De inleiding is van Fred Batten. Met de productie van dit boekje heeft Du Perron geen bemoeienis gehad. De betreffende artikelen zijn – tezamen met talrijke andere – ook herdrukt in deel 6 van het Verzameld werk (Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1958).

Zie ook: Dirk de Jong, het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van illegale en clandestiene belletrie, Leiden, Sijthoff, 1958 en Lisette Lewin, Het clandestiene boek 1940-1945.