Over André Gide

Toelichting

Uit Batten/Stols:

1944
49. OVER ANDRÉ GIDE
Astra Nigra V. 60 blz. 14,5 x 20. [1944]. Voorwoord van F. B. [Fred Batten]. Grijs omslag zonder titel. Colophon op blz. 57: „E. du Perron: Over André Gide vormt deel V van de Astra Nigra-reeks. De oplage bedraagt 125 ex. No . . . Niet in den handel". Er werden van deze illegale uitgave boven de oplage 5 exemplaren op houtvrij papier gedrukt.

naar hele bibliografie


Aantekeningen:

Deze postume publicatie is de enige afzonderlijke uitgave van Over André Gide. Het bevat een tiental eerder gepubliceerde krantenartikelen uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant en het Bataviaasch Nieuwsblad en en werd clandestien gedrukt tijdens de Tweede Wereldoorlog door Drukkerij Albedon (N.G. van der A) te 's-Gravenhage. Er bestaan 6 exemplaren op beter papier. De inleiding is van Fred Batten. Met de productie van dit boekje heeft Du Perron geen bemoeienis gehad. De betreffende artikelen zijn – tezamen met talrijke andere – ook herdrukt in deel 6 van het Verzameld werk (Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1958).

Zie ook: Dirk de Jong, Het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van illegale en clandestiene bellettrie, Leiden, Sijthoff, 1958 en Lisette Lewin, Het clandestiene boek 1940-1945.