Multatuli's naleven

Toelichting

Aantekeningen:

Dit boekje, aanvankelijk in een niet-gefiatteerde, incorrecte editie in juni 1950 posthuum verschenen en uit de handel genomen, werd in juni 1952 opnieuw uitgegeven en bevat een twaalftal hoofdstukken uit Multatuli Tweede Pleidooi, die niet waren verwerkt in de herziene tekst van De man van Lebak (Amsterdam/Antwerpen, uitg. Contact, [1949]).

Multatuli's naleven verscheen nà de bibliografie van Batten/Stols uit 1948 en wordt er dan ook uiteraard niet in genoemd. Er kan dus ook geen sprake zijn van een link naar de betreffende entry in de digitale bibliografie van Batten/Stols. Wat hierna volgt komt uit: F.E.A. Batten, ‘Bibliografie’, in: E. du Perron, Verzameld werk, deel 7, Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1959, p. 555:

76. Multatuli's Naleven. Uitgeverij N.V. v/h A.C. Nix & Co. Bandung 1950 [1952]. 146 + VIII blz. 9.4 × 12.6 cm. Crèmekleurig omslag met auteursnaam, titel en uitgeversnaam in bruin bedrukt. ‘Voorwoord’ op blz. VII van E. du P.[erron]-de R.[oos]. Opdracht: ‘Aan G.M.G. Douwes Dekker’.