De behouden prullemand

Toelichting

Uit De behouden prullemand (1925):

'Zonder het getuigenis van Creixams, die mij — in Juli '22 — ongeveer gezien moet hebben zooals ik was, zou ik het misschien niet gewaagd hebben deze vaerzen, zij 't slechts in twaalf exemplaren, te doen drukken. Het portret kan ruimschoots tot inleiding dienen'.

Uit Batten/Stols:

1925
4. DE BEHOUDEN PRULLEMAND
De Behouden Prullemand. Snotneus-Vaerzen van Duco Perkens. Zorgvuldig gerangschikt en gedrukt, ter vermeiing van enkele vriendenen magen, in twaalf exemplaren, met portret door Creixams.
68 blz. 15 x 19,5 cm. Gedrukt op geschept papier. Omslag op rose papier, bedrukt met denzelfden tekst als de titelpagina , in dubbelen rand geplaatst. Op blz. 4: 'Zonder het getuigenis van Creixams, die mij — in Juli '22 — ongeveer gezien moet hebben zooals ik was, zou ik het misschien niet gewaagd hebben deze vaerzen, zij 't slechts in twaalf exemplaren, te doen drukken. Het portret kan ruimschoots tot inleiding dienen'. Op blz. 4 van het omslag zijn de exemplaren door den dichter genummerd en gemerkt 'D.P.'. De bundel opent met het gedicht 'Na den Slag', waaronder staat: 'Aller-eerste gepoëtiseer (Bandoeng 1915)'.
[Geschreven 1915-1922, dus eig[enlik] vóór alles. Gedrukt in April 1925].**

Zie no. 9, 16, 17, 18 en 20.

** Deze gegevens berusten op aantekeningen van E. du Perron zelf in het exemplaar in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.

naar hele bibliografie


Aantekeningen:

De behouden prullemand, snotneus-vaerzen van Duco Perkens, met een portret van Pedro Creixams is nooit serieus besproken of bestudeerd. De tweede druk bevat een afgeslankte hoeveelheid gedichten. De derde druk verscheen met een portret van Du Perron door A.C. Willink als frontispiece en als losse, door Willink gesigneerde bijlage. Een enkel gedicht uit De behouden prullemand heeft de strenge, levenslange naselectie van de auteur doorstaan en is opgenomen in het Verzameld werk.

In oktober 2009 bracht het Haagse antiquariaat Fokas Holthuis een catalogus uit onder de naam Een behouden prullenmand. Daarin werd o.a. een exemplaar van Du Perron’s eerst Prullenmand-uitgave aangeboden.

Er bestaat sinds voorjaar 2012 een anoniem (?) blog met Behouden prullenmand als titel. Daaruit komt de volgende verklaring.

Waarom dit blog

Omdat ik als recensent, maar vooral als dichter, een stap wil zetten is het nodig mijn ideeën en opvattingen verder te ontwikkelen en daarvoor is het ook nodig dat ik ze articuleer. Dat kan natuurlijk in een schriftje maar ik denk dat ik beter formuleer op een (semi)openbaar podium. Dat 'semi' zet ik erbij omdat de 'echte' podia waar ik momenteel voor schrijf de 'politiek' (hoe betrekkelijk ook) meeweegt. Dat ben ik beu. Dit is een hoekje van het internet waar het gordijn nog dicht is en ik de commentaren (in het echt en in mijn hoofd) kan uitschakelen.

De behouden prullenmand is de titel van de bundel waarin E. du Perron in 1925 de geschriften verzamelde die hij onder het pseudoniem Duco Perkens had geschreven. Ik heb geen goed pseudoniem bedacht. Maar dit blog is wel degelijk het gevolg van de behoefte om te schrijven en te denken als een ander. Of preciezer: de behoefte die ander te creëren uit wie ik ben.