30. (2385) E. du Perron aan J. Gans: Parijs, 2 juli 1935

Parijs, 2 Juli.

 

Beste Gans,

Veel dank voor je stuk in D.G.W.,125 dat werkelijk zeer goede dingen bevat, en dat mij, zooals je wel begrijpen zult, veel goed deed. Ik vroeg Kramers mij nog een ex. te zenden.

Ik ging voor je naar de N.R.F. en gaf je briefje aan Chevasson. Hij beloofde je alles te zenden.

Bezit jij nog van mij: Death in the Afternoon van Hemingway126? Ik kan het hier niet meer vinden. En La Terreur Fasciste van Salvemini? Zoo ja, stuur127 [...] terug; vooral Salvemimi die[...] ekend heeft gesproken.

[p. 63]

[...] zal Ter Braak je hebben verteld. [...] e mij voor Het Volk. Ik ben be- [...] erview integraal zullen plaatsen, [...] egd wat ik ervan dacht.*

[...] heb ik aangenomen de groep [...] rtegenwoordigen naar Holland. [...] kend werk geleverd tegen de fas- [...] Holland ook kunnen. Ik sluit [...]; verder schreef ik uitvoerig hier- [...] an jij niet met Kramers, Ter Braak [...] voorloopig comité vormen, maar [...] eling om ruzie te maken, maar [...] enschen (intellectueelen en anderen) samen te brengen tegen het fascisme?

Ter Braak bezit alle bulletins van Vigilance*;128 er zijn ook een paar heele goede brochures tegen het fascisme hierdoor verspreid, die voor Holland ‘geadapteerd’ zouden kunnen worden. Jij of Kramers zouden die gemakkelijk kunnen bewerken.

Graag zoo gauw mogelijk antwoord, vooral op den brief dien ik aan Kramers schreef.129

Hartelijke groeten van je

EdP.

 

Vigilance telt nu duizenden leden, en misschien ken je de alleraardigste overwinning - op het laatste nippertje - van Prof Rivet, den laboratoriumgeleerde130, op den sterken fascist Lebecq131? Greshof [...]

Zou je in Den Haag [...] nen vormen met: Ter B [...] veling132? Ook communiste [...] afschrikken, of is dat [...] minder ‘verdacht’ de [...] hoe beter. We moeten [...] een schijn van Sovjet-[...]hier.

125Gans' bespreking van Het land van herkomst verscheen onder de titel ‘Aantekeningen bij “Het land van herkomst”’ in Den Gulden Winckel, jrg. 34, nr. 6, juni 1935, pp. 63-65.
126Du Perron schreef in april 1933 in Den Gulden Winckel over Death in the Afternoon. Het stuk is opgenomen in Vw deel VI, pp.78-81
127Het papier van deze brief is ernstig beschadigd. De bij de verwijzing achter ‘dacht’ behorende tekst is daardoor verloren gegaan.
*Ik zend ook een stel aan Kramers.
*Ik zend ook een stel aan Kramers.
128Vigilance was het blad van het Comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Du Perron was zeer nauw betrokken bij het oprichten van een Nederlandse variant van dit comité, het Comité van waakzaamheid van anti-nationaal-socialistische intellectuelen.
129Niet teruggevonden.
130Paul Rivet (1876-1958). Frans ethnoloog; stichtte in 1937 Musée de l'Homme. Rivet was socialist en oprichter en president van het Comité de vigilance des intellectuels antifascistes.
131Georges Lebecq. Geen nadere gegevens achterhaald.
132[Garmt Stui]veling (1907-1985) literatuur- historicus en letterkundige. Hij was socialist, drankbestrijder en pacifist.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie