20. (2283) E. du Perron aan J. Gans: Parijs, 8 november 1934

Parijs, 8 Nov.

 

Beste Gans,

 

Hier heb je nu het gedonder in de glazen! Wil je me omgaand 1 of 2 besprekingen zenden: vóór ze bij V. Vr. terug zijn duurt het dan nòg een week. Ik hoor van Ter Br. dat je stuk voor Forum96 klaar is en heel lang is; maar in

[p. 51]

ieder geval, typ me die stukjes (desnoods kort), omdat anders ook deze manier van geldverdienen bij de N.R.C. ‘gecompromitteerd’ raakt.

Kan je me De Nieuwe Weg bezorgen met een stuk erin over het oorlogsgevaar en de 3e internationale, dat jou toegeschreven wordt.97 Stuur me in ieder geval de stukken die jij schrijft; en wil je de D.G.W,'s etc, waarin stukken over boeken van de N.R.F. (Goriély, Primo Garnera, Dabit? etc.)98 opzenden aan: M. Louis Chevasson, Nouvelle Revue Française, 5 rue Sébastien Bottin, Paris 7e. Dit is nl. een soort justificatie voor jou en voor mij om daar andere boeken te krijgen. Je kunt dan tegelijk aan Chevasson schrijven (die een vriend van mij is) als er boeken zijn die je ter bespreking wenscht.

Hart. groeten van je

 

EdP.

 

In haast. Wij wachten hier met spanning op wat er vandaag gebeuren zal, of niet gebeuren.

(Het stuk over Jacquemont99 heb ik nu meteen geschreven en verzonden. Volg dit edele voorbeeld, for God's sake!)

Peysson, Une Femme, heb ik nu maar laten afschrijven.

96Du Perron doelt op Het verwaarloosde individu en de verzuimde revolutie. Zie verder de bijlage op pagina en verder.
97Seres Charkow, ‘Het oorlogsgevaar en de 3e internationale’. In: De Nieuwe Weg, jrg. 9, nr. 9, september 1934, pp. 253-259 nr. 10, oktober 1934, pp. 300-304. Niets wijst er overigens op dat de toeschrijving aan Gans terecht is.
98Gans schreef over Benjamin Goriély's Les poètes dans la révolution russe het artikel ‘De poëzie en de revolutie’, in: Den Gulden Winckel, jrg. 33, nr. 9, september 1934, p. 136. Over Eugène Dabits L'île schreef hij ‘Verhalen van een eiland’, in Den Gulden Winckel, jrg. 33, nr. 11, november 1934, p. 171.
99Recensie van Pierre Maes, Un ami de Stendhal: Victor Jacquemont. In: NRC, 21-11-1934 (avondeditie). Ook in Vw, deel VI, pp. 150-152.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie