15. (2249) E. du Perron aan J. Gans: Parijs, 15 oktober 1934

Parijs,

 

Beste Gans,

Een kort briefje maar, want ik werk nu weer hard, en het is zelfs of ik mij daardoor beter voel. De Sm. M. is uit, en ik vroeg Q. (die mij maar 6 exx.

[p. 42]

zond!) om het ex. voor D.G.W. aan jou te adresseeren. Ga dus naar Kramers70 of bel hem hierover op, en schrijf me je indrukken. Misschien kan jij ook het stuk voor D.G.W.71 schrijven.

Werk maar hard. Het is het eenige wat voldoening geeft, en zeker in Holland. Je hebt hier nu weer het noodige ‘geëmmagasineerd’. - Je stukken in Het Vad.72 zijn alle geplaatst, en voor hun soort heel goed; je begint in ieder geval veel meer routine met de pen te hebben, dat is opmerkelijk en komt je - in dit stadium - voor je eigen uitingen ook erg van pas. Je gevaar is: te veel te citeeren. Je moest alleen citeeren als je zelf erg veel naast of tegen het citaat te zeggen had, of als het op on vervangbare en dan liefst kernachtige wijze een lang betoog van jezelf vervangt. Maar het gevaar is dat je dat te vaak denkt!

Ga ter Braak opzoeken voor de aanspraak. Er schijnt een poolsche émigré73 bij hem te logeeren, met wien je duitsch kunt praten, en die zeer de moeite waard is (volgens t.B.).

Dank voor het adres rue Daubenton74, misschien komt het ons goed te pas.

De heer Kelemen of Suck75 lijkt mij inderdaad een prachtkerel. Het commentaar in de pers is natuurlijk stompzinnig en vomitif als altijd; men

[p. 43]

denkt aan alles behalve aan wat die man moet hebben doorgemaakt. Dat hij voor een Dostojevsky bijv. de eenige was die een bestudeering verdient, wordt natuurlijk door de sociale saus totaal vergeten. (Ik geloof niet alleen verzwegen, maar werkelijk vergeten.)

Schrijf spoedig; ik antwoord dan beter.

 

je EdP.

 

Hartelijke groeten ook van Bep.

 

P.S. - je hebt nu fl. 95,- afgelost. Rest dus fl. 85,- Valt toch mee! Stuur me toch gauw bv. één stukje, anders sla ik zoo'n figuur tegenover V. Vr.76

70Wijnand A. Kramers (1893-1975) leidde sinds oktober 1929 het tijdschrift Den Gulden Winckel.
71Niet Gans, maar Kramers zelf schreef een recensie: ‘Uit den stormhoek’. In: Den Gulden Winckel, jrg. 33, nr. 11, november 1934, pp. 175-176.
72Uiteindelijk schreef Gans zes stukken voor Het Vaderland: [anoniem, ‘Van onzen correspondent’] ‘Vaderlandslooze gezellen. Van Duitsche emigranten, hun bestuur en hun vermaak’. In: Het Vaderland, 21 augustus 1934. [anoniem, ‘eigen brief’], ‘“Paris, mon village”. Merkwaardige tegenstellingen. De stad in augustus’. In: Het Vaderland, 22 augustus 1934.
[anoniem, ‘van onzen correspondent’] ‘Verdwijnen de Parijsche Hallen? Het nachtelijk leven’. In: Het Vaderland, 9 september 1934.
[anoniem, ‘van onzen correspondent’] ‘Cafés en litteratuur. In Parijs valt hun geschiedenis samen. Opkomst van “Rotonde” en “Dome”’. In: Het Vaderland, 10 Oktober 1934.
[anoniem, ‘van onzen correspondent’] ‘Wereldtentoonstelling te Parijs in 1937. Arts et Technique’. In: Het Vaderland, 12 oktober 1934.
[anoniem, ‘van onzen correspondent’] ‘Herfst te Parijs. Terugkomst van vreemdelingen en clochards’. In: Het Vaderland, 16 oktober 1934. De stukken werden - terecht - niet opgenomen in F.E.A. Battens Bibliografie van Du Perron in deel 7 van Vw.
73Samuel Levin (1890-1959), Pools-Joodse schrijver.
74Gans woonde zelf enige tijd in een hotel in een oude abdij aan de Rue Daubenton.
75Petrus Kelemen, een Kroaat, vermoordde op 9 oktober 1934 in Marseille de Zuidslavische koning Alexander III, die juist voor een staatsbezoek per schip was gearriveerd, en de hem verwelkomende Franse minister van buitenlandse zaken Louis Barthou.
76Gans nam tijdens Du Perrons verblijf in Tanger ook het recenseren voor de NRC waar (zie brief 13).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie