[p. 522]

Errata

Deel II, 362, r. 9 Huyghens Huygens
  431, r. 2, 26 Van der Velde Van de Velde
  494, r. 14 La Rouchefoucauld La Rochefoucauld
  583, r. 4 R. Wiegersma H. Wiegersma
  592, r. 33 Camy Cami
  630, r. 5 Bogorina Bogoriana
  632, r. 18 Adindah Adinda
  648, r. 18 aethetische aesthetische
  701, r. 8 Sorrel Sorrell
 
Deel III, 694, r. 3 Tanya-Teresa Tanja-Teresa
 
Deel IV, 194, r. 9 A.P. Tiele P.A. Tiele
  198, r. 19 koopmatn, schaten koopman, schatten
  234, r. 11 tegenstrijdigsheids tegenstrijdigheids
 
Deel V, 436, r. 9 Bertet Berthet
  595, r. 11 1920 1921
 
Deel VI, 70, r. 30 F.W. Up de Graf F.W. UpdeGraff
  119, r. 30 Appollinaire Apollinaire
  317, r. 26 Schnitzer Schnitger
  318, r. 18 idem idem
  355, r. 14, 21 Van Rant wijk Van Randwijk
  663, r. 6 November 1935 December 1935
  670, r. 10 Literatuur Literatur

In chronologische volgorde behoren de boekbesprekingen van blz. 237 vóór die van blz. 221, van blz. 318 vóór die van blz. 316 en van blz. 397 vóór die van blz. 411 re staan.

Deel VII, 299, r. 34 Schönberg Muller Schönberg Mülder
  309, r. 1 L.A. Schoonheyt L.J.A. Schoonheyt