[p. 116]

Geïllustreerde wijsheid

Zo kort voor mijn vertrek van hier valt het mij moeilijk mij met typisch-indische dingen bezig te houden. Ik leef alweer met mijn belangstelling in Europa, en voor werkelijke herinneringen is de afstand er nog niet, die er zijn zal wanneer ik weer naar Indië zal kijken van overzee. Dus noteer ik voor ditmaal maar wat recente indrukken.

Onder de door K. en O. belaagde ‘mannen van standing’ die een Verboom nodig schenen te hebben om hen te verdedigen - ‘zich verbomen’ zou een speciale term moeten worden voor de Volksraad - bevindt zich ook prof. Van Iterson. In ‘het kort onderhoud dat deze aan een vertegenwoordiger van Aneta toestond’ vind ik de volgende geïllustreerde wijsheid. De wijsheid is deze: ‘Een ander punt dat zijn (des professors) aandacht trok, was dat in dit van nature zoo rijke gebied, door het klimaat en den vruchtbaren bodem, een lage loonstandaard mogelijk is’.

Mooi zo. Over die lage loonstandaard werd tenminste niets verboomd. Die is in geconcentreerde vorm een geijkte aandacht waardig, als men het zo zeggen mag.

Nu de illustratie:

‘Wat is bij voorbeeld aangenamer: - aldus de professor vol arcadische naiefheid - onder een waringin geknipt te worden, met een stukje spiegelglas tegen een boom, of in een fraaie kapperssalon?’

De vertegenwoordiger van Aneta had er schijnbaar niet van terug; althans het antwoord, dat hij op deze vraag had kunnen geven, ontbreekt. Ook de inlichting of men prof. Van Iterson, als man van standing en al, gedurende zijn indische drie maanden, vaak onder de tondeuse onder de waringin on-

[p. 117]

der de indische hemel gezien heeft. En zo ja, is dit te rijmen met het nederlands prestige onder de hemel voornoemd? En, ja of neen, moge dit het onderwerp wezen voor een Volksraadsrede van de heer Verboom.