[p. 748]

Verantwoording

De Cahiers van een Lezer verschenen in een beperkte oplage in 1928-1929 en vervolgens in drie deeltjes onder de titels Voor kleine Parochie, Vriend of Vijand en Tegenonderzoek in Mei-October 1931 en Mei 1933. Als Cahiers van een Lezer werden zij in een door de auteur herziene tekst herdrukt in November 1946, welke tekst voor deze editie is gevolgd.

In het gesprek met A.R.H. in Cahiers van een Lezer (blz. 97-102) is de tekst van enige uit het hoofd geciteerde strofen niet in overeenstemming met de oorspronkelijke. In de volgorde van het gesprek luidt de tekst van de betreffende strofen als volgt:

 
In donkren hoek van levens tuin verschrompeld,
 
Door 't eenig-welig onkruid overrompeld, -
 
O Hart, gelijk een rozeknop beklemd,
 
En als een tulp in eigen bloed gedompeld.
 
(P.C. Boutens)
 
Als Hij u noodt dat ge aan Zijn tafel eet,
 
Dan wisselt gij uw wezen als een kleed.
 
Eén teug oneindigheid uit Zijne handen
 
Maakt dat gij al wat leeft en stierf, vergeet.
 
(Idem)
 
En toen zij van mij opstond en de haren
 
Glanzende streek en door de wimpers heen
 
Tuurde, door de zachtzinnige, en het wel scheen,
 
Of ongerept nog heure wangen waren...
 
(J.H. Leopold)
[p. 749]
 
Vers le palais de Rosemonde au fond du Rêve
 
Mes rêveuses pensées pieds nus vont en soirée
 
Le palais don du roi comme un roi nu s'élève
 
Des chairs fouettées de roses de la roseraie.
 
(Guillaume Apollinaire)

Uren met Dirk Coster verscheen, na eerst in Forum jaargang I nrs 7-11 te zijn gepubliceerd, in Maart 1933 en werd in verkorte vorm herdrukt in November 1946 in Cahiers van een Lezer, welke tekst voor deze editie is gevolgd.

De Smalle Mens verscheen in October 1934 en werd door de auteur herzien en aangevuld met hoofdstukken uit Blocnote klein formaat, Tegenonderzoek en Het Sprookje van de Misdaad. In deze editie is de herziene tekst gevolgd.

Alle teksten zijn overgebracht in de thans gangbare spelling.

[p. 750]

INHOUD

CAHIERS VAN EEN LEZER
 
Eerste Cahier 7
Tweede Cahier 41
Derde Cahier 76
Vierde Cahier 121
Vijfde Cahier 170
Zesde Cahier 213
Zevende Cahier 241
Achtste Cahier 276
Uren met Dirk Coster 309
 
DE SMALLE MENS
 
Opdracht 395
‘Politieke literatuur’ 397
Koek, zand en grind 410
D.H. Lawrence en de erotiek 421
Anthonie Donker als autoriteit 436
Blocnote klein formaat (1e reeks) 446
Blocnote klein formaat (2e reeks) 458
Over Poëzie 468
Flirt met de revolutie 482
De smalle Mens 501

[p. 751]

Naar aanleiding van Laclos 527
De grote dingen van de planken 537
Een Hollander dicht een spaanse ballade 556
Gezien en gelezen 564
Aan Ambrosia 583
De werkelijke d'Artagnan 591
Blocnote klein formaat (3e reeks) 606
Oost-Indische opbrengst 621
De menselijke staat bij kookpunt 635
De kalender en de notaris 646
Written in dejection 653
Blocnote klein formaat (4e reeks) 666
Jan Lubbes 679
Ons deel van Europa 706
Blocnote klein formaat (5e reeks) 736
 
verantwoording 748

[p. 752]

COLOPHON

 

Dit tweede deel van het Verzameld Werk van E. du Perron werd verzorgd door E. du Perron-de Roos, F.E.A. Batten en H.A. Gomperts.

De typografische verzorging is van Helmut Salden.

In opdracht van G.A. van Oorschot, uitgever te Amsterdam, werd het, uit de Romulus gezet, gedrukt door N.V. Drukkerij G.J. Thieme te Nijmegen en gebonden door Elias P. van Bommel te Amsterdam.