[p. 101]

Voor S -

 
Ik stel mij voor dat jij alleen mijn hand
 
zult houden, als ik met de dood zal strijden,
 
mijn vingers strelend, als zijn zeekre hand
 
mij worgt, maar langzaam - dat alleen wij beiden
 
 
 
aanwezig zullen zijn bij deze schand:
 
vleeslijk bankroet van zelfs het hoogste lijden! -
 
wij twee; waren wij vleeslijk niet verwant,
 
als niets ons vóór dit uur heeft kunnen scheiden?
 
 
 
Je kinderhart, je blonde Rubens-vormen
 
zijn dan verlept: je bent een oude vrouw,
 
een oude en domme vrouw, die snottrend snikt -
 
 
 
Onhandig bij dit eind als bij de stormen
 
van vroeger, maar als vroeger blindlings trouw
 
aan 't krimpend lijf dat zwak mijn ziel uithikt.