E. du Perron
aan
M. Roelants

Bellevue, [1 maart 1933]

Bellevue, 1 Maart.*

Beste Maurice,

Ik wacht op een telegram van Menno om naar Holland te gaan. Ik kan uiterlijk Zaterdagmorgen, dus den 4en zelf, van hier nog weggaan; als ik den vroegtrein neem ben ik omstreeks 4 uur, meen ik, in Rotterdam.

Tegenover jouw inzicht inzake punt 2 kan ik moeilijk minder ‘gracieus’ zijn, veronderstel ik, inzake punt 3. En als ik te kiezen heb tusschen jouw uittreden of je aanblijven zonder persoonlijke bijdragen kies ik voorlopig het 2 .Van ‘straffen’ is, meen ik, nooit sprake geweest, en je glimlach over de ‘contrôle’ van mijn kant kaan gerust een glimlach blijven, aangezien ik je zelfs mijn opinie hierover spaar. Als je mijn aandringen op jouw medewerking beschouwt als controle en als een blijk van vijandigheid in plaats van van waardering, tant pis.

De rest dan op de vergadering.

Hart. groeten van je

E.

*Je ziet hoe dociel ik je raad blijf volgen in deze belangrijke kwestie, en hoe zònder ‘misnoegd of beleedigd’ te zijn.

Origineel: Antwerpen, Letterenhuis

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie