E. du Perron
aan
J. Romein

Bandoeng, 2 juni 1939

Beste Romein,

Kijk eens naar dit mooie berichtje in het Bataviaasch Nieuwsblad, en apprecieer het, als je weet dat de heeren 1o met mij ‘gebrouilleerd’ zijn, 2o voor niets zoo bang zijn als voor een communist (zelfs voor een ‘onafhankelijke’). Maar enfin, ik las dit berichtje gisteravond met groot genoegen; en ik schrijf je deze dan ook alleen om je van harte geluk te wenschen. Als ik je erbij vertel dat benoemingen van andere hoogleeraren me onbewogen plegen te laten, vertel ik je zeker niets nieuws. Maar voor jou hoop ik van harte dat dit van éénig belang mag zijn. Buiten de eer ook bedoel ik.

Erflaters III kreeg ik dezer dagen. Het ziet er weer aanlokkelijk uit; dank! Ik ga het gauw lezen en hoop een menschwaardig stuk erover te kunnen brouwen voor Krit. en Opbouw, tenzij ik met het Bat. Nwsbl. weer goed word. Ik kreeg nl. ruzie met den wd. hoofdredacteur en de echte is op komst en was mij altijd zeer welgezind - en jou ook. In het B.N. ‘doet’ zoo'n artiklel het natuurlijk beter, maar K.en O. wordt door door de ‘goede menschen’ gelezen; dus tenslotte komt het op hetzelfde neer.

Hartelijke groeten, ook aan mevrouw Annie,

steeds gaarne je

E.du Perron

Van Donkersloot nog geen bericht.

Ik heb met wellust je nieuwe titulatuur op de envelop geschreven. Het stààt toch kranig!

Origineel:?

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie