E. du Perron
aan
D.A.M. Binnendijk

Parijs, 30 augustus 19337802

Café Napolitain, 30 Aug. '33.

 
Heer Binnendijk, onze migraine
 
smelt bij de tranche napolitaine;
 
zooiets maar in Napolitain!
 
Slacht al 't geklooy van Maritain.7803
 
Heer Greshoff, niet zóo erg en veine,
 
Signeert dit slechts, et non sans peine.
 
 
7804Wilt u van mij nog meer sixainen?

EduP.

7805Aty, J. Greshoff, Bep

7802Prentbriefkaart: foto van het Parijse stadhuis en de Arcole-brug over de Seine.
7803Jacques Maritain (1882-1973), conservatief katholiek essayist (De la philosophie chrétienne, Parijs 1933).
7804In de marge geschreven en met een pijl verwijzend naar Heer Greshoff
7805Ondertekeningen in eigen handschrift.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie