[p. 391]

Aanvulling 1

[p. 392]

4321 (1745a). Prentbriefkaart894 aan D.A.M. Binnendijk: Parijs, 30 augustus 1933

Café Napolitain, 30 Aug. '33.

 
Heer Binnendijk, onze migraine
 
smelt bij de tranche napolitaine;
 
zooiets maar in Napolitain!
 
Slacht al 't geklooy van Maritain.895
 
Heer Greshoff, niet zóo erg en veine,
 
Signeert dit slechts, et non sans peine.
 
 
896Wilt u van mij nog meer sixainen?

EduP.

897Aty, J. Greshoff, Bep

894Foto van het Parijse stadhuis en de Arcole-brug over de Seine.
895Jacques Maritain (1882-1973), conservatief katholiek essayist (De la philosophie chrétienne, Parijs 1933).
896In de marge geschreven en met een pijl verwijzend naar Heer Greshoff
897Ondertekeningen in eigen handschrift.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie