E. du Perron
aan
S. Vestdijk

Bergen, 10 oktober 1939

Bergen, 10 Oct. '39

B.S. -

Hierbij7718 wat fatsoensrakkerswerk7719 in de Telegraaf v. 4 Oct. We zitten hier rustig. Ik ben al in België geweest. Hartelijke groeten voor jullie 2, ook van Bep (die geniet van Emily7720) -

je E.

Adres: Bij juffr. Meuter, Nesdijk 19, Bergen binnen

7718Op de voor- en achterkant van deze briefkaart was het artikeltje ‘Beschamende lectuur’ geplakt, een niet-ondertekende recensie van Schandaal in Holland uit De telegraafvan 4 oktober 1939 (av.).
7719Vestdijk reageerde onmiddellijk met zijn stuk ‘De fatsoensrakker’ in GN 37 (1939) 11 (november), p. 451-458, tegen de verantwoordelijk kunstredacteur van De telegraaf J.W.F. Werumeus Buning, die hij voor de auteur van de in noot 1 genoemde recensie hield. Zie hierover ook S. Vestdijk, Verzamelde gedichten III, ed. Martin Hartkamp, Amsterdam- 's-Gravenhage 1971, p. 547-552.
7720De Gedichten van Emily Dickinson, vertaald door S. Vestdijk, verschenen in november als Schrift XI van DVB, jaargang 16 (1939)
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie