E. du Perron
aan
J.A. Antonini

Parijs, 19 september 1936

Parijs, Zaterdag 19 September.

Beste Gino,

Ik haast mij je te antwoorden. Gelukkig dat je brief een bewijs is dat het je beter gaat!

De brief van Maria bereikte mij nu 4 dagen geleden in Brussel (bij Jan), toen ik op het punt stond hierheen te gaan. Zoodra wij hier waren (eergisteren) zijn Bep en ik naar de rue Corot gegaan, denkende er Maria te vinden, maar er was alleen maar een dienstmeisje, dat ons zei dat Maria Zondag (dus morgen) zou thuiskomen. Vanmorgen kwam je brief, die gelukkig beter nieuws brengt.

Heb je den brief niet meer gekregen dien ik je schreef naar Evian-les-Bains, en waarin ik schreef dat Bep bij Schilt geweest is en haar woordje voor je heeft gedaan? Je hebt alle kans, dunkt mij; tenzij De Lang iemand anders heeft uit zijn eigen relaties. In ieder geval treft het uitstekend dat je naar Den Haag gaat; je kunt dan in persoon solliciteeren en er met Menno heengaan7615.

Wat een rotzooi is het met je geweest. Maar ik denk dat die antitetanos-injectie op zichzelf heel veel akeligheid heeft veroorzaakt. Daar schijnt een behoorlijk mensch sowieso van te moeten spoegen! Enfin, het is alles bij elkaar toch wel een heel beleven voor je geweest; na het opgewekte briefje dat ik van je had, maakten wij ons allerminst ongerust en dachten wij dat het avontuur tenslotte komisch was uitgevallen. De brief van Maria veroorzaakte dus zoowel bij jan als bij ons een groote schrik.

Wij zijn nu weer hier en merken dat er nog van alles te doen valt. Onze boot gaat 13 October uit Marseille, en wij moeten wschl. nog even naar Brussel terug, dus je begrijpt dat er een reeks wissewasjes moeten ‘geregeld’ worden; telkens ontdek je er nieuwe bij! Maar ik ben blij weg te gaan, en nu er eenmaal toe besloten is, hoe gauwer hoe beter. Wij gaan hoogstwschl. 12 October met den nachttrein van hier naar Marseille (de boot gaat 's middags weg), zoodat je ons zeker nog zien zult als je 8 October hier terugkomt.

Nu, Gino, het beste! schrijf nog eens hoe je vooruitgaat en wanneer je precies naar Holland vertrekt. Wij zullen Maria hier Maandag opbellen om iets met haar af te spreken en mondeling nog een en ander te hooren. Heel veel hartelijks, ook van Bep, en een stevige hand van je

Eddy

Heb ik je al eens gezegd dat Bep mij, zichzelf en Alain allerlei prikken wil laten toedienen tegen typhus, cholera, pest enz., met het oog op de indische reis. Ik heb verklaard dat ik het hartstikke verdom, geen giften in mijn lijf vóór ik ziek ben. Je ongeval versterkt mij in deze meening. Het is nog tijd genoeg om beroerd te worden van gifinspuitingen als het volstrekt noodig geworden is!

7615Giacomo Antonini volgde Elisabeth de Roos en DP op als correspondent van Het vaderland.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie