E. du Perron
aan
de Wereldbibliotheek (N. van Suchtelen)

Parijs, 8 juni 1936

Parijs, 8 Juni 1936.

Zeer geachte Heer van Suchtelen,

Zou u mij, als wij daaraan toe zijn, de fl.25.7612 voor Daum willen zenden in een gewoon hollandsch bankbiljet per aangeteekenden brief?

U bij voorbaat dankend en in afwachting van de proeven van inleiding en maleische lijst,

hoogachtend uw dw.7613

7612Honorarium voor het corrigeren, bezorgen en inleiden van Daums Goena goena, zie Brieven VII, p. 198.
7613Blad hieronder afgescheurd.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie