E. du Perron
aan
F. van Ermengem

Parijs, 1 februari 1936

Parijs, Zaterdag.

Geachte Heer,

Gelijk hiermee zend ik u alles wat u mij nu gezonden hebt terug. Op één bladzij rood heb ik met een franschen vriend hier (Malraux) correcties aangebracht, maar het is te weinig, dunkt mij om u van nut te kunnen zijn.7577

Dus, wat uw vragen betreft: vertaalt u, zooveel mogelijk, als op de ‘zwarte lezing’, maar, waar het fransch u onmogelijk lijkt, wijzigt u als op de ‘roode lezing’. - Dus precies wat u mij nu, in punt 1 en 2 van uw laatste brief, voorstelt.

Ik zend u de zwarte blzn. ook terug, omdat ik die liever terugkrijg op de plaats waar zij hooren.

Stuurt u mij zoo spoedig mogelijk alles wat u vertaald hebt. Zoodra ik het eerste kwart van mijn boek ontvangen heb, stuur ik u weer 1500 frs. Wilt u tegelijk de helft zenden die u nu al vertaald hebt, dan stuur ik u, na ontvangst daarvan, 3000 frs., zijnde betaling voor het 2e kwart en vooruitbetaling van het 3e.

Met vriendelijke groeten, uw dw.

EduP.

In haast.

7577Aantekeningen in handschrift van Malraux bevinden zich alleen op de eerste bladzijde van de vertaling door Van Ermengem van het hoofdstuk ‘Derniers temps à Balékambang’.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie