E. du Perron
aan
F. van Ermengem

Parijs, 5 januari 1936

Geachte Heer,

Ik heb het adres van Pia in Lyon nog niet, maar zal morgen uw eerste zending7571 nazien en hem spoedig alles doorsturen. Ikzelf moet wschl. eenige tijd van hier weg, maar kom niet in Brussel; zoodra ik dat doe, zal ik u zeker waarschuwen, opdat wij elkaar kunnen ontmoeten.

Uw brief getuigt van groote nauwgezetheid, die ik alleen maar apprecieeren kan. Zoodra Pia klaar is met zijn eerste bewerking, stuur ik u die; maar als het u te lang duurt, gaat u dan gewoon voort, op deze manier of zooals u het de eerste keer deed. Het komt er niet zóó erg op aan, waar ik toch alles nazie. Al doende zal alles zeker vlotter gaan.

Ik heb het heel druk, vandaar kort.

Geloof mij met vriendelijk groeten, uw dw.

EduP.

Het is misschien veiliger om volgende zendingen aan te teekenen, vooral wanneer u er geen copy van aanhoudt.

Parijs, Zondag.

7571Van Ermengem had op 2 januari 1936 de eerste 20 bladzijden van zijn vertaling van Het land van herkomst gezonden.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie