E. du Perron
aan
F. van Ermengem

Parijs, 18 december 1935

Parijs, 18 Dec. '35.

Geachte Heer,

Dank voor uw brief; maar ik vrees dat wij niet tot een vergelijk zullen komen. Ditmaal buiten mijn schuld, meen ik. Voordat Greshoff u over deze vertaling sprak, heb ik hem gezegd dat ik er fl. 250. -, uiterlijk fl. 300 (3000 fransche frcs.) aan zou kunnen besteden. Het leek hem niet noodig prijzen te noemen alvorens een proef van de vertaling geleverd zou zijn; en u zelf trouwens bleek het daar geheel mee eens, toen ik u in mijn eerste brief schreef voor hoeveel u het werk zou kunnen doen. Als ik zeker was van een uitgever, zou de zaak misschien anders staan; hoewel mijn hollandsche uitgever in ieder geval ¼ bedingt van wat ik voor een eventueele vertaling zou ontvangen. Gegeven de omstandigheden, en het werk dat Pia en ik er zelf nog aan moeten doen, alvorens de fransche tekst te kunnen aanbieden, is 3000 fransche francs werkelijk het maximum dat ik eraan kan besteden. Volgens uw berekening zou het neerkomen op ± fl. 365., zoodat het verschil nog vrij groot is.

Schrijft u mij dus omgaand wat u ervan denkt, of, ingeval u er niets meer voor voelt, zou u Greshoff dan erover willen opbellen (tel. 33.54.16) en hem het boek terugsturen; hij weet dan dat hij een anderen vertaler moet zoeken. Het zou mij in dit geval zeer spijten voor het werk dat u voor niets gedaan hebt, maar ik ben bereid u daarvoor schadeloos te stellen.

Geloof mij met vriendelijke groeten, uw dw.

EduPerron

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie