E. du Perron
aan
H. Mayer

Parijs, 18 december 1935

Parijs, 18 Dec. 1935.

Beste Henri,

‘Piet Geyl’ is mij onbekend en kan me dus - voorloopig - niets schelen. Ik hoor van mijn vrouw, die hem uit Londen kent,4014 dat hij een baard heeft, en verder houd ik bepaald niet van zijn naam. Maar misschien is het een beste man? En is de naam maar loos alarm...

Gr. Ned. en Forum - passons.

Jan schreef me dat hij die kwestie van de fl 16. ‘in orde zou maken’.

Wat je me over de Shakespeare schrijft is me bepaald niet uit het hart gegrepen. Ik kan niet op commando gelukkig zijn met iets, voor ik weet dat ik met iets anders òngelukkiger zou zijn geweest: een boek is hier als een vrouw! De kans zal me niet gauw gegeven zijn om een goede Shakespeare te koopen, die dus ‘voor het leven’ dienen moet, hoogstwschl., en deze Oxford kent mijn oude schoen al, zooals de schoolknapen zeggen, want een jaar of 5 (?) geleden nam jij er een van mij over, voor een luttel prijsje! Ik had dus in ieder geval een deel van dien meneer Macmillan z'n maaksel willen zien, alvorens tot het nemen van deze editie te besluiten, en als die meneer Macmillan het op zicht sturen alleen over zijn lijk kan laten bewerkstelligen, - in Godsnaam, dan had ik het ervoor over gehad, ook al om niet als Caïn mijn broeder gedood te zullen hebben, om èèn deel te bestellen, tegen verschuldigde shillings. Overweeg alles wat ik je hier schrijf en zie dan of dat nog kan. Bestel één deel, en als het niet goed is, houd ik de Oxford, basta. Is het wèl beter,* dan bestel ik de 2 andere deelen Macmillan, en jij loopt de risico van deze 3 dln. Oxford, - welk risico niet groot is, gegeven het courante karakter van dit artikel, dat in iedere engelsche boekwinkel, zoonoodig, kan worden ingeruild.

Van Stirner graag die Reclam-uitgave.

Van Gediking, na één brief, totaal geen nieuws meer. Hij zit - zat althans - aan de Côte d'Azur, zeer in beslag genomen door zijn zieke vrouw.

Het is ook hier flink koud en bovendien rotweer. Ik werk heel hard en tot genoegen, over het algemeen. Verder geen nieuws, dan dat Larbaud heel ziek is.

Hartelijke groeten en graag spoedig bericht over die Shakespeare; een hand van

je E.

Is Flip al terug uit Engeland? Mijn neefjes Polanen Petel zitten er ook, maar komen binnenkort terug, vandaar wschl. de associatie.

4014P.C.A. Geyl (1887-1966) was van 1914 tot 1919 correspondent van de N.R.C. te Londen, van 1919 tot 1935 ‘professor of Dutch history’ aldaar en van (1 januari) 1936 tot 1958 hoogleraar Algemene en Vaderlandse Geschiedenis te Utrecht.
*-d.w.z. minder ‘schoolsch’ van uiterlijk, après tout-
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie