E. du Perron
aan
M. ter Braak

Parijs, 12 oktober 19357500

Parijs, Zaterdag.

Beste Menno,

Dank voor je brief.7501 Ik vraag me af voor welk tijdschrift ik met mijn notities door moet gaan, als D.G.W. nu ook al vervalscht is. Jan7502 moèt het in orde brengen, voor ons allemaal!*

Ik heb het MS. van 70 blzn. Blocnote naar Querido gestuurd, omdat hij er ‘misschien wel een boekje van wou maken’. Dit toen ik hem gezegd had dat Boucher het wel wilde. Dus wie weet wat dat wordt. - Ik zal er voorloopig toch maar mee doorgaan.

Je hebt volkomen gelijk dat je die rotzooi met de Vlamen7503 even au sérieux neemt. Laat ze in ieder geval hun figuur hebben. Als je een opgewekte lezing geeft van de vergadering met de ‘allez's!’ en ‘ge moet toch ook van onzen standpunt kunnen vertrekken’ kom je een heel eind. Die brief van jou aan mij is bij jou; je zou hem kunnen citeeren! Geef vooral een komische kijk op die heeren, als het zoover komt. Al moet het beginsel natuurlijk hooge ernst blijven!!!

Antonini7504 is terug - belt daarnet op dat hij ons zien wil.

Ik heb met Malraux tegenwoordig ook lange discussies over de hiërarchie. Hij wil nl. ook hiërarchieloosheid, maar dan vanwege het communistische beginsel van gelijkheid. Ik vraag je! Er zijn dus intelligente menschen die zulke hypocriete leugens slikken. - Ik ga er bepaald over schrijven; de vraag is maar weer: waar?7505

Jij wilt geen ladder - geen ‘échelle de valeurs’.7506 Maar je wilt misschien een centrum: de honnête homme. Dat Nietzsche een honnête homme is en Zijlstra niet, kan jij wschl. niet tegenspreken. Zijlstra valt dan buiten het centrum.

Kan je mij 1 ex. bezorgen van Huizinga's boek?7507 Hij stuurtje wschl. een ex., kan ik dan dat krijgen van de krant? Anders gewoon te leen? - Geef het dan aan Bep als je haar ziet (ze logeert die ééne avond bij broertje Bob7508). Ze wil ook graag van je leenen: The Egoist van Meredith. Geef je haar dat dan ook?

Later meer, en steeds hartelijk je

E.

7500Deze brief komt in Bw TB-DP 3 na 857
7501In 857 schreef Ter Braak dat Den gulden winckel aan De Bijenkorf verkocht was (Bw TB-DP 3, p. 302).
7502Greshoff was vanaf 1933 redakteur van Groot-Nederland, en door de uitgever belast met de reorganisatie van het blad.
*Vestdijk is, hoe meer ik erover denk, eigenlijk uitstekend in die combinatie. En jij hebt dan wat rust.
7503Over Forum, zie de in n 2 genoemde brief.
7504Antonini was waarschijnlijk uit Rome teruggekeerd, waar de scheiding van tafel en bed met zijn eerste vrouw was uitgesproken.
7505Zie ‘Blocnote klein formaat’ in GN 34 (1936) 7 (juli), p. 73-74; In deze grootse tijd, 's-Gravenhage 1947, p. 73 (Vw 5, p. 133)
7506In Nederland hadden Ter Braak en DP opnieuw over hiërarchie en geest gediscussieerd, zie Bw TB-DP 3, p. 294-295 en Ter Braaks brief (Bw TB-DP 3, p. 295).
7507In de schaduwen van morgen, Een diagnose van het geestelijk lijden van onzen tijd, Haarlem 1935, dat DP op 23 oktober 1935 zou ontvangen (zie Bw TB-DP 3, p. 308).
7508Elisabeth de Roos ging voor twee dagen naar Nederland, op 16 oktober zou ze Ter Braak opbellen; ze logeerde bij haar broer Robert de Roos.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie