E. du Perron
aan
E. Bouws

Spa, 11 augustus 1932

Spa, 11 Aug.

Beste Everard,

Dank voor je briefkaart; het is mij een pak van het hart dat Coster III7178 niet doorgekapt hoeft te verschijnen; en wat de poëzie7179 betreft was mijn ideetje natuurlijk niets dan een ‘mogelijkheid’.

Maar kan je niet mevrouw Kuiper7180 voor laten gaan en Doumer7181 laten wachten tot October? Ten 1e is Doumer langer, 2e hoort mevr. Kuiper meer, vind ik, bij het stuk van Menno.7182 Maar als het niet gáát, dan maar zoo.

Ik ga 15 dezer van hier weg; 16 uiterlijk. Zend dus niets meer op na die datum, of zend het naar Gistoux. (Drukproef panopticum).

Ik ontving de proeven van Slau,7183 keek alles na en zond hem het pak door. Ik heb op van alles en nog wat gelet, en hoop dat het nu goed is. Hfdst III bv. was te lang en kon beter in tweeën gesplitst zijn; het boek krijgt dus 10 hfdst. inpl. v. 9, wat ook beter ‘staat’! Zend me de rest nu maar eerst als alles in Forum voorbij is. Dit hoef ik niet meer te zien; de rest gaat Slau aan, zoonoodig gecontroleerd door jou.

Het pak van Van Wessem7184 kwam ook; ik lees het morgen.

Hierbij Menno's briefcopy terug. Graag dan een afdruk van Menno's panopticum.7185

***

Ik houd dit aan, omdat Bep's Virginia-essay7186 hierbij kan. Weet je nu ook al of een kleurenreproductie event. mogelijk zou zijn? Bep's vader voelt alleen daarvoor. Antwoord gauw.

Hartelijke groeten van je

E.

P.S.7187 Vanmorgen kwam je nieuwe brief (Bep is nog steeds aan het uitbroeden van een titel - ha! ze heeft hem!) - Op je brief valt niet veel te antwoorden; nu je 76 blzn. kon krijgen inpl. van 64, of zelfs maar 68, is alles ‘perfect’ inderdaad! En leve Brulez7188 (Hollandsche uitspraak).

Kijkje toch nog even of je Mevr. Kuiper in het Pan. zet inpl. van Doumer? Het is, dunkt mij, korter ook.

Nogmaals dag.

E.

7178‘Uren met Dirk Coster’ (3) in Forum 1 (1932) 9 (september), p. 557-583, gewijzigd in Vw 2, p. 340-356.
7179DP's voorstel aan Bouws voor de samenstelling van het september-nr. van Forum bevatte twee sonnetten van Jan van Nijlen, één gedicht van Van Geuns en één of twee van Vestdijk (zie Bw TB-DP 1, p. 264).
7180DP's panopticum ‘De tee van Ludwig’ in Forum 1 (1932) 10 (oktober), p. 659-661 handelde o.a. over het vraaggesprek ‘Bij Ludwig’ van mevrouw C. Kuiper-de Jongh in de NRC van 28 juni 1932 (av.). (Vw 2, p. 462-466).
7181DP's panopticum ‘Het domste boek van de wereld’ in Forum 1 (1932) 9 (september), p. 605-607, over Paul Doumer, Livre de mes fils (Vw 2, p. 458-460).
7182Ter Braaks panopticum ‘Eckermann's Gespräche mit Eckermann’ over Ludwig's Gespräche mit Mussolini (1932) in Forum 1 (1932) 9 (september), p. 602-604. Bouws voerde DP's suggestie niet uit.
7183Van het eerste gedeelte van de boekuitgave van Het verboden rijk; in Forum 1 (1932) 9 (september), p. 533-552, verscheen het negende en laatste hoofdstuk.
7184Typoscript van de roman De vuistslag; DP's mening in 1247 (201) aan Ter Braak van 13 augustus 1932 (Bw TB-DP 1, p. 265).
7185Ter Braaks panopticum ‘Eckermann's Gespräche mit Eckermann’.
7186Elisabeth de Roos, ‘De manier voor goede verstaanders’ over Virginia Woolfin Forum 2 (1933) 1 (januari), p. 39-49, verscheen zonder illustraties.
7187Tweemaal onderstreept.
7188Raymond Brulez, ‘Sheherazade of literatuur als losprijs’ in Forum 1 (1932) 9 (september), p. 586-601.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie