E. du Perron
aan
D. de Vries

Den Haag, 28 april 1940

Den Haag, 28 April '40.

Beste De Vries,

Ik schrijf met deze rotpen, omdat mijn vulpen weg - althans zoek - is. Excuseer dus het schrift.

Ingesloten de 4 Mult. causerieën die ik nog voor je vond. Het ex. Locomotief van de Koloniale Bibliotheek (Kon. Inst.) is ook verre van volledig; zoo was hier een wak, waarin wel 5 causerieën die jij wèl hebt. Maar gelukkig hadden ze hier weer alle nrs. die jij opgaf en die jou ontbraken. Kijk eens of het nu ‘klopt’.

In het nr. van 16 Nov., 23 Nov., 23 Dec. 1869, niets van Mult.

Je raadsel is hier geen raadsel, want Woensd. 26 Jan. 1870 = nr 19, maar Woensd. 9 Febr. is hier niet nr. 20, zooals jij zegt dat het in Indië is, maar nr. 30. Daartusschen dus inderdaad tien nrs., en in die tien nrs. even 3 causerieën.6964 De data zie je wel op de copy zelf.

Het grapje kost je 30 ct. per getypt vel, dus 19 × 30 = f 5.70.- Ik heb het voorgeschoten, zoodat je me dat nr Bergen terug kan zenden: Doorntjes 32.

Ik heb het hier rommelig druk gehad: te weinig geld om alles te koopen wat noodig was: kasten enz. en een heel geschipper daardoor, wat mij erg slecht afgaat. En door al dat gedoe, slecht en onderbroken werk op het Archief. Over een 10 dagen hoop ik verder te zijn!

Excuseer dit gekrabbel. Hartelijke groeten van je

EduP.

Die mevr. die getypt heeft, liet de Locomotief jrgn. thuis. Ze bezweert dat ze alles precies gedaan heeft, tot de drukfouten toe, en dat er afwisselend ij en y stond. Hier en daar heeft ze een potloodkrabbeltje gezet om erop te wijzen. Ik heb vooreerst geen tijd hier terug te komen, maar mocht iets je verdacht voorkomen, schrijf, en ik zal het later voor je nazien.

6964De drie causerieën genummerd XVII, XVIII en XIX vormen gezamenlijk één Causerie, gedateerd Den Haag, 16 december 1869, zie Multatuli, Volledige werken IV, p. 276-296.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie