E. du Perron
aan
G. Stuiveling

Den Haag, 27 april 19406957

Beste Stuiveling,

Daarnet je brief, die mijn briefkaart van vanmorgen kruiste. Ik ga geheel met je accoord. Zou jij met die heeren verder willen onderhandelen en ook voor mij precies willen beslissen wat je goed dunkt? M.a.w. carte blanche mijnerzijds wat betreft voorwaarden, betaling enz. Maak dan wel het ‘proefprospectus’ en zend mij een doorslag. Misschien suggereert het me nog 1 of 2 ‘trekjes’. Eén ding: ik geloof niet dat 500 inteekenaren onmogelijk zijn; van 300 voel ik me zoowat zeker. Kan er dus niet nog wat beslist worden nà die proefne-ming m/h prosp.? 't Idee van 6 dln. naast je uitgave v. 12, op dunner papier, lijkt mij ook best.

Schrijf dus aan C. - Me dunkt, als we ze ieder f 1000. cadeau doen staan ze er weer anders voor!

Hartelijke groeten, tt.

EduP.

6957Geschreven op 23 april 1940, maar later gepost.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie