E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Bergen, 17 april 1940

Beste Freddy,

Bliksemsnel bericht, want ik kom spoedig in Den Haag, misschien Zaterdagavond of Zondag; ik zie je dus gauw.

Dank je moeder voor de moeite van de kisten. Ik kom zelf inpakken, maar wil dan wel graag geholpen worden. Sâm-sâm.

Geen Meyer deel I voor mij! Deel II trouwens ook niet.6933

Heb je gezien dat Willem v. Hogend. (Vrije Bladen) uit is? Daarvan heb ik helaas geen ex. voor je. Ze zijn karig en mijn kleine voorraad is habis.6934

Vond je Sjeu over Breitner zoo vervelend? Ik heb juist den tekst met plezier gelezen. En hij schreef het, terwijl ik mijn portretten v. Mul maar ‘gearrangeerd’ heb, met veel overgeschrijf.

Inderdaad mooie beurt, je professor te betrappen op zulk een omissie. Ik las de inleiding - half.6935 Als ik me niet vergis wordt Gorter er wel copieus in schoongewreven aan Verwey. Maar 't gaat allemaal nog bewezen worden, zie ik. De uitgave is heerlijk, en dank zij juffr. Clinge D. in Gorter's en niet in Marchant's spelling. Jeugdportret alleraardigst.

Tot gauw ziens! je

E.

Dank voor Henkenshage6936 en Bousquet.

17 April '40 ('s avonds).

6933H.A. Meijer, Gedichten, 2 dln. (1860-1861).
6934Op.
6935Niet achterhaald welke omissie Batten gesignaleerd had.
6936Zowel de NRC als Het vaderland van 16 april 1940, beide in het avondblad, brachten het nieuws van de aankoop van kasteel Henkenshage door de gemeente Sint-Oedenrode. Henkenshage was in het bezit van Willem van Haren geweest, die er in 1768 zelfmoord had gepleegd. (Vgl. DP, Schandaal in Holland, Vw 3, p. 583 e.v.).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie