E. du Perron
aan
E. van Moerkerken

Den Haag, 11 maart 1940

Den Haag, 11-3-'40

Beste v. M.,

Heb je mijn andere briefk. ontvangen? Ik stuur je vandaag f 1.75, omdat ik zeker vooreerst niet in Amsterdam kom. Op 't oogenblik lig ik trouwens met griep in bed. Deze laatste dagen zullen erg druk zijn, ook al door de 4 à 5 dagen die ik door deze rotgriep verlies. Wij gaan vmdl. 18 dezer naar Bergen, tenzij het iets later wordt (20 of 21 of zoo). Dat hoor je nog van daar.

Hoe gaat het met je plan om foto's uit te geven? Hàd je er eig. al iemand voor?

En is de schrijver du P. nu al gewurgd en bij den ‘ex-rooden kefkwast’ in één laadje gelegd?6822

Tot ziens, later!

EduP.

6822Toespeling op een niet gepubliceerde scabreuze limerick op Jef Last door Van Moerkerken.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie