E. du Perron
aan
H.A. Ett

Den Haag, 19 februari 1940

Den Haag, 19-2-40

Geachte Heer Ett,

Woensdagmiddag tot ± 3 uur ben ik vmdl. op het Rijksarchief. Soms valt het zoeken mee omdat ik minder vind en dus minder moet opteekenen en dan knijp ik direct uit, want het RA. is ijskoud! Maar van 't RA. ga ik deze keer eindelijk nr. Stapel, tot ± 4 uur: Van Galenstr. 14 (Bibl. Kon. Inst.) Dus, gaat u daar tusschen 3 en 4 heen, dat is veiliger. Na 4 u. (het kan ook half 5 worden) ga ik naar huis. Dus tuss. half 6 en 6 thuis. Nu kan u me niet misloopen. Tot ziens. Rest mondeling. Uw

EdP.

Die corresp. van Mimi over het mal. Saidjah-lied heb ik later ook nog gevonden, in een apart envelopje. Van geen belang. Alleen blijkt eruit dat die eene vert. inderdaad van den zendeling Wiersma is.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie