E. du Perron
aan
J. van der Woude

Den Haag, 8 februari 1940

Den Haag, 8 Febr. '40

Beste v.d. Woude,

Hoe staat het nu toch eig. met dien Veen? Hoewel de revisie van mijn Scheepsjournaal al maanden geleden werd teruggezonden, merk ik nòch iets van het boek, nòch van 't honorarium. Kan je hem niet vragen mij een soort contract of brief te zenden, conform aan den brief dien ik in Indië van jou kreeg, en hem nogmaals aanporren om dat honorarium te zenden. Ik wil - als 't moet - ook wel nr Amsterdam gaan om hem op zijn bureau op te zoeken hiervoor, maar wacht daar toch liever mee, tot ik zie dat jij er zelf niets meer aan doen kunt. In ieder geval is 't een raar heer, lijkt mij.

Hoe gaat het verder daar in Bergen? Wij gaan wschl. 15 Maart erheen; ik ben hier nog steeds niet klaar.

Beste groeten,

EduP.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie