E. du Perron
aan
C. de Hart

Den Haag, 8 februari 1940

Den Haag, 8 Febr. '40

Geachte Heer De Hart,

Van den heer Stapel hier kreeg ik de volgende adressen op:

De Indische Gids, Redacteur G. Nypels, Van Bleiswijkstraat 153, Den Haag.

Koloniaal Tijdschrift, Redactie-adres: Prof. G. Gonggrijp, Sijzenlaan 44, Den Haag.

Voor de Bijdragen Kon. Inst. waarvoor ik het bestemd had, vindt hij het niet geschikt. Zendt u een ex. aan elk van bovengenoemde 2 tijdschriften met verzoek om u spoedig te doen weten of ze 't op willen nemen of niet.

Ingesloten 1 afschrift terug. Het andere is naar Indië en wordt vrij zeker geplaatst in Kritiek en Opbouw.

Met vriendelijke groeten, steeds gaarne uw

EduPerron

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie