E. du Perron
aan
H.A. Ett

Den Haag, 19 januari 1940

Den Haag, 19 Jan. '40

Geachte Heer Ett,

Kunt u mij helpen aan dat boekje van Damme, Uit de Nalatenschap van Multatuli6649 of zoo? De U.B. heeft het niet. Waar is 't eig. uitgegeven? Heeft die Damme niet dokumenten uitgegeven die wij ook willen uitgeven?

Hoe ver bent u met uw opstellen?

Ik hoor van Stols dat mijn boek ± 15 April klaar kan zijn. Reken dan maar eind April.

Met vriendelijke groeten, uw dw.

EduP.

Ik ben klaar met mijn brochure Multatuli en de Luizen (± 3 of 4 vel, naar gelang de druk). Ik zoek een uitgever; 't zal nog niet zóó eenvoudig zijn.

6649Uit Multatuli's nalatenschap, De zaak de Vletter, alsmede de onuitgegeven briefwisseling tussen Multatuli en den heer Wintgens over koloniale staatkunde, Verzameld door B. Damme. Zandvoort (1933).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie