E. du Perron
aan
P.J. Koets

Den Haag, 15 december 1939

Den Haag, 15 Dec. '39.

Beste P.J.,

Waarom nog geen antwoord? Je hebt mijn brief uit Bergen toch ontvangen? We zitten nu in Den Haag en hebben het razend druk, ook omdat ik voor Querido het boek moet vertalen van Boris Souwarine - in werkelijkheid een fransche Jood genaamd Liepschitz - genaamd Stalin, dat de gedocumenteerdste bestrijding is van het bolsjewisme. Het boek van Rauschning, door Ter Braak vertaald, wordt hier zoo ‘gevreten’, dat Q. nu probeeren wil een pendant te maken! Maar de Russen zitten iets verder van ons af dan de Duitschers, dus dat zou wel de helft kunnen schelen van de verkochte exemplaren.

Verder schreef ik voor K. en O. een ellenlange ‘brief’ over het boek van Bousquet, dat me met zijn kolonisators-idealisme toch wel flink geërgerd heeft, al staan er aardige en juiste dingen in. Een fransche V.C.-er if ever there was one, deze meneer. Gistermiddag6495 waren we in Leiden bij de Gobées; wat een alleraardigste baas is dàt! Zijn vrouw is trouwens ook erg aardig, leek ons. Ik had hèm al eerder teruggezien in Amsterdam, waar hij mij geholpen heeft met in het arabisch geschreven stukken in 't Multatuli-museum. Dat nieuwe boekje komt eerlang uit, wschl. bij Veen, onder den titel De Bewijzen uit het Pak van Sjaalman. Maar juist nu hoor ik dat er nòg meer dokumenten zijn, en die moet ik morgen in Amsterdam bekijken. Je weet niet wanneer het ophoudt, als je zoo'n akkefietje begint!

In verband hiermee: zou je vergunning voor mij willen vragen om het portret van Duymaer van Twist uit de Landsverzameling te reproduceeren in dat boekje?6496 Op de bonnefooi sluit ik een verzoek hierin, om door te geven aan wie dat moet (Van Diffelen?).6497 Dit om tijd te winnen. Is het niet noodig, dan gooi je 't maar weg. - Dank, en laat wat hooren; wij zijn jullie allerminst vergeten en zelfs niet dat we je vader moeten opzoeken in Nijmegen (dat staat nog op 't programma). Veel hartelijks van ons voor jullie, - je

E.

P.S. Wanneer je, als volwassen staatsburger, politiek behoorlijk ingelicht wilt worden, abonneer je dan voor f 3. per jaar op De Nieuwe Kern, het blad van J. de Kadt. Adres: Verspronckweg 21, Haarlem. Daardoor weet ik pas wat onlangs gebeurd is.

6495Blijkens 3902 en 3907 bedoelt DP eergistermiddag.
6496De bewijzen uit het pak van Sjaalman t.o.p. 112 (niet in Vw).
6497R.W. van Diffelen (geb. 1902), hoofdambtenaar ter beschikking bij het departement van onderwijs en eredienst te Batavia. Verzoek niet teruggevonden.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie