E. du Perron
aan
E. van Moerkerken

Den Haag, 5 december 1939

Den Haag, 5 Dec. '39.

Beste van Moerkerken,

Dank voor de foto, maar hoe is de andere, zonder Alijntje? Ik weet niet of V. een ex. van S. Sebastiaan beschikbaar heeft, maar waarom zou je niet vragen?

Jammer dat je Léautaud door het optreden van Freud zoo onbelangrijk vindt. Le Petit Ami is van 1903, toen er van de Oedipoeserij goddank nog geen bal geadministreerd was; bovendien kan die wetenschappelijke bijdrage me niets schelen, en vind ik Léautaud's toon en stijl en vertelwijze uniek: wat hij vertelt van het kind dat hij was heeft diepe indruk op mij gemaakt; verder de dood van La Perruche; en tenslotte dat verlieven op zijn moeder die een vreemde vrouw voor hem was.* Dit alles om de bijna 18e-eeuwsche charme ervan, waarbij de wetenschap van Freud minder dan lucht voor me wordt. Ik stel Si le grain... èn Anton Wachter dan ook, qua toon, ver beneden Le Petit Ami.6460

Maar zoo zie je... Jij vindt wèl De Kl. Republiek genietbaar, en dit niet. Benieuwd wat Barnabooth voor je wordt. Misschien ook kulkoek, dwz. op stukken na niet zoo belangrijk als Enfantines. Als je de literatuur gaat toetsen naar de al-of-niet belangrijkheid naast Freud, houd je misschien op het laatst alleen een stel boeken over als ‘appendix van niet-bij-Freud-voorkomende-staaltjes’ of zoo. Als ik kon schrijven als Léautaud, zoo precies en nonchalant tegelijk, zoo echt, dwz. zonder een zweem van humbug en toch zoo boeiend, dan had ik schijt aan alle Van Deyssels. Niet dat ik dat nu niet heb, maar dàn had ik het met nog heel wat meer recht, zou ik meenen.

Goed, we houden het dus op Vrijdag: zelfde uur - 2 uur - bij Batten.

Condoléances over de overleden Poes. Draag het.

Met beste groeten, je

EduP.

Rappel. Ik krijg dus nog van je:

2 exx. Roorda van Eysinga compleet (klein)6461

1 ex. Van Deyssel met hoed (grooter).6462

1 foto van de 3 op het balkon zonder kind.

1 foto van Brumund (groot).6463

Ik krabbel dit haastiglijk, want ik moet naar Amsterdam voor een ontmoeting met Querido, die opeens ‘werk’6464 voor me schijnt te hebben. Maar ik ga meteen weer terug en moet verder nog iemand zien, zoodat ik wel geen tijd zal hebben om even bij je te komen. Anders had ik Le Petit Ami even opgehaald.

*Let wel: niet alleen dat, maar hoe. Ik vind dat hfdst. als verhaal verrukkelijk, al zal dit wschl. dan ook wel weer om oedipusserij bij mijzelf zijn.
6460Hoeveel ‘belangrijker’ ze verder dan ook mogen zijn.
6461Niet geïdentificeerd.
6462Zie E. van Moerkerken, Reportages in licht en schaduw, nr. 10.
6463Niet geïdentificeerd.
6464De vertaling van Boris Souvarine, Stalin en het bolsjewisme. Amsterdam 1940. Souvarine/Soewarin (ps. van Boris Lipschitz) was een Pools trotskist, die na zijn vlucht uit Rusland tot Fransman werd genaturaliseerd.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie