E. du Perron
aan
G. Stuiveling

Den Haag, 21 november 1939

Den Haag, 21-11-'39.

Geachte Heer Stuiveling,

Ik moet uw en mijn ongerustheid zoo gauw mogelijk verdrijven: volgens het bekende boek van Van Rhede van der Kloot over de G.-G.'s, werd Van Twist op 21 Nov. 1855 commandeur Nederl. Leeuw. Die Reg. Almanak werd dus gedrukt in 1855, maar nog vóór 21 Nov. ook. Het grootkruis (van de Eikenkroon) kreeg hij pas na zijn terugkeer in Holland, op 2 Oct. 1856, maar Dekker kan op 9 April '56 natuurlijk heel goed gehoord hebben dat er al sprake van was hem dat te geven en het met zijn commandeurschap hebben verward. Er ligt zoowat 4½ maand tusschen de benoeming van Van Twist tot commandeur leeuw en Dekker's onverzonden brief.6423

Dit is mij tòch een pak van het hart, al mag dat wat kinderachtig zijn. Maar zoo wòrd je, in dit spelletje van de tegenpartij alle troeven uit de handen te slaan.

Beste groeten, uw dw.

EduP.

U zou mij groot genoegen doen als u's Gravesande dat recensie-ex. van uw Vosmaer-Kloos6424 kon bezorgen. Hij is dol op dit soort boeken, en heel arm, zoodat f4.50 (die prijs deelde hij mij mee) hem veel te zwaar is. Bovendien, op dit terrein is hij in staat een zeer behoorlijke, dwz. nauwkeurige, recensie te schrijven; u weet dat hij een vurig bibliograaf is! Ik ontmoette hem vanmorgen, voor de 2e keer sinds ik uit Indië terugkwam op Het Vaderland, en hij begon er direct over, terwijl hij niet eens wist dat ik u kende en nog minder dat ik net een brief voor u in mijn zak had.

6423De bewijzen uit het pak van Sjaalman, p. 69-70 (Vw 4, p. 369), vgl. Multatuli, Volledige werken IX, p. 603.
6424Het boek werd niet door 's-Gravesande maar door Ter Braak besproken in Het vaderland van 3 en 7 januari 1940 (av.) onder de kop ‘Voorganger en jongeren’.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie