E. du Perron
aan
G. Stuiveling

Bergen, 12 november 1939

Bergen, 12 Nov. '39
's avonds.

 

Waarde Heer Stuiveling,

Hierbij een portret van Multatuli, van 1864, dat de jonge Van Moerkerken voor me overfotografeerde. Het stond altijd op de schrijftafel van Mimi, vermoedelijk omdat hij er ongeveer zóó uitzag toen zij hem leerde kennen. Het is vrij onbekend; ik ken er maar één (slechte) reproductie van, in een deel van de W.B. uitgave van de Brieven.6408

Ik vertrek morgen 2 uur naar Den Haag.

Tot nader; gaarne uw

EduP.

6408Foto door Séverin. Multatuli, Brieven, tweede herz. uitg., deel 5, Amsterdam 1912, t.o. titelpag.; afb. 5 bij DP ‘Multatuli's portretten’ in Elsevier's maandschrift 50 (1940) dl. 99 (april), p. 280 (Vw 4, p. 666).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie