E. du Perron
aan
H. Mayer

Bergen, 11 november 1939

Bergen, 11 Nov. '39.

Beste Henri,

Als de moffen ons vóórdien niet opslokken, zijn we ± 20 dezer in Den Haag.

Dank voor de nota. Er moet af: Fantôme d'Orient van Loti, dat door mij werd teruggezonden omdat het niet het ex. op goed papier was dat ik bestelde. f 33.55-90 ct. = f 32.65.

Je moet nu even wachten, tot ik weer geld uit Indië krijg. Ik kom wel in de zaak zelf ‘bij payementen’ afrekenen. Iedere maand tien pop of zoo.

Wil je me bezorgen: een ex. van de reeks van Nederl. klassieken (Bibl. der N. Letteren heet dat, meen ik), die bij Elsevier verschijnt? Ik heb die lieden een recensie-ex. gevraagd voor mijn kroniek in het Bat. Nwsblad (N.B. stukken van 3 à 4 kolom!) en ontving een beleefde weigering met een pispraatje dat ze geen recensie-ex. meer beschikbaar hadden. Ik heb ze teruggeschreven6400 dat een nederl. uitgever die zijn ‘cultuurtaak’ zoo opvatte, blijk gaf van dien gruttersgeest die Nederland overigens groot gemaakt heeft. Zooiets zou je nu toch bij een behoorlijk buitenlandsch uitgever niet overkomen.

Tot ziens dus. Laat die boeken maar bij Fred Batten bezorgen. Dank.

Je E.

6400Brief niet teruggevonden.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie