E. du Perron
aan
C. de Hart

Bergen, 26 oktober 1939.

Bergen, 26 Oct. '39.

Zeer geachte heer De Hart,

Zou 't u schikken als ik Vrijdag 3 November die Mult. papieren nog eens doornam? De heer Gobée, oud-adviseur van inlandsche zaken, is dan in Amsterdam en wil mij helpen dat eene dokument (in arab. karakters) te ontcijferen. Beter kan al niet.

Wilt u mij omgaand even melden of dat kan? Dan schrijf ik het hem weer, - hij wacht op antwoord.

Zou u den heer Van der Bijll dan ook willen vragen of tegen dien dag die 2 portretten6281 klaar kunnen zijn? Hij zei mij laatst dat over 14 dagen ruim voldoende was en van verleden Dinsdag tot 3 Nov. is wel ruim 14 dagen.

Bij voorbaat dank en tot ziens! Gaarne uw

EduPerron

(Wij komen dan Vrijdagmorgen of -middag, denk ik.)

6281Twee van de 12 portretten door DP gepubliceerd bij zijn artikel ‘Multatuli's portretten’ in Elsevier's maandschift 50 (1940) dl. 99 (april), p. 273-290 (Vw 4, p. 656-678). Portretten niet geïdentificeerd.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie