E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Bergen, 26 oktober 1939

Bergen, 26 Oct. '39.

Beste Freddy,

Daarnet kreeg ik de overgetypte Multatuliana terug. Wil je je moeder heel hartelijk bedanken voor al de moeite die ze zich weer gaf. Ik wou dat ik iets wist om haar plezier mee te doen; kan jij niet iets verraden? - Bep komt misschien Maandag of Dinsdag in Den Haag en zou bij jullie dan een kist willen openmaken waarin haar schrijfmachine zit. - Mijn Multatuli-uitgave is klaar: ± 70 folio blzn. Waar een uitgever voor zooiets te vinden? - Zou jij in een boekwinkel voor me willen koopen: Het Schiereiland van Clara Eggink6277; bij den uitgever (Boucher) is het uitverkocht! Bij Dop Bles6278 of Mayer dan? - Ik stuur je dat geld dan terug met de 50 cent voor het fietsje. - Heb je Mayer al opgebeld over Léautaud? Vraag hem dan ook eens waarom hij de rekening niet zendt, waarom ik hem nu al een 10 dagen geleden vroeg. - Ik schreef voor 't B.N. over Beb Vuyk, Walschap, Ter Braak en Vestdijk en voor K. en O. over Denis de Rougemont, De Kadt en Rauschning; nu komt Arthur aan de beurt.6279 Soeda banjak,6280 ja? Hartelijk gegroet alle twee door je

E.

6277DP besprak deze bundel samen met haar Schaduw en water onder de kop ‘De poëzie van Clara Eggink’ in BN van 16 december 1939 (av.) (Vw 6, p. 461-468).
6278De schrijver en dichter Dop (Arnold) Bles (1883-1940) was werkzaam bij n.v. Boekhandel M. Dijkhoffz te 's-Gravenhage.
6279In BN van 28 oktober 1939 (av.) besprak DP Het laatste huis van de wereld door Beb Vuyk (Vw 6, p. 419-424) en Het kind door Gerard Walschap (Vw 6, p. 424-426); in BN van 25 november 1939 (av.) besprak DP De zeven tuinen en Anders en eender van Arthur van Schendel (Vw 6, p. 439-447).
6280Dat is al veel.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie