E. du Perron
aan
L.P.J. Braat

Bergen, 25 oktober 1939

Bergen-binnen
25 Oct. '39.

Geachte Heer Braat,

Zooals u misschien weet ben ik sinds ongeveer een maand in Holland terug. Ik kom u nu vragen naar een kwestie van niet zóóveel belang, maar waarover ik toch graag iets naders zou vernemen. Nu bijna 3 jaar geleden vroeg Greshoff mij u teekeningen te sturen voor een nr. van K.K.K. dat aan auteursteekeningen gewijd zou zijn. Ik stuurde u 2 teekeningen (1 door tusschenkomst van den heer F. Batten, Den Haag). Daarna vernam ik er niets meer van.

Zoudt u mij dus even willen schrijven hoe het met de plannen voor dat speciale nr. staat; en indien men ervan heeft afgezien, zoudt u mij die 2 teekeningen dan willen retourneren?

U bij voorbaat dankend en met vriendelijke groeten,

EduPerron

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie