E. du Perron
aan
J. Greshoff

Batavia, 6 augustus 1939

Batavia, 6 Aug. '37.

Beste Jan,

Dank voor je brief van de boot, - die jammer genoeg nog niet van Kaapstad was. Ik had graag je indrukken van de menschen daar gehad!

Wij zitten nog maar 5 dagen in Indie: 12 dezer gaan we op de boot - een ècht vrachtschip met de mooie naam van de Stentor. (Is het een omen voor mijn verdere leven in Europa?)

Grappig dat je vindt dat ik het vaderschap ‘romantiseer’. Een beetje loyaalheid tegenover een kind dat je zelf een ‘misdeeld kind’ genoemd hebt, heet dus zoo? Soit. Wij zijn eig. ook romantici. Romantiseeren we ook niet onze verhouding tot de dictatuur, tot de vrijheid v/h woord, tot onze vrienden? Het is zooveel gemakkelijker dat alles ook maar blauw-blauw te laten. Waarom doen we dat niet?

Bovendien, ik ben niet van plan om t.o.v. Gille ‘ijzer met handen te breken’. Ik wil alleen loyaal geprobeerd hebben, want ik voel me verantwoordelijk. Ik ga eerst alles uitvoerig met Jean de St. bekijken en daarna rustig met Simone praten.

Van hier valt weinig - of te veel - te vertellen. We zitten nu natuurlijk in de roezemoezigheid. Als de boot in Genua stopt, gaan we wschl. naar de Van Schendels; is het Marseille (dit alles is niet zeker) dan reizen we eerst naar Parijs. Doet hij geen middell. zee-haven aan, dan gaan we door nr Amsterdam, blijven daar een week - en gaan dan misschien naar Bergen, naar Den Haag, of zelfs weer buiten Holland. Dat hangt af van klimaat, werk, enz. en... mijn physieke toestand. Ik ben op 't oogenblik ± uitgeput en reken alleen nog maar op de zeereis om weer ‘de oude’ te worden. - Schrijf me gauw. Een veilig adres, de eerste tijd, is: F. Batten, Sportlaan 125, Den Haag. Misschien trek ik ook een tijdje daar in, als ik op 't Rijksarchief moet werken (voor Dirk v.H.).

Tot nader. Het beste en heel veel hartelijks voor jullie allen van ons 2.

Je E.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie