E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Buitenzorg, 4 augustus 1939

B. zorg, 4 Aug. '39.

Beste Freddy,

In haast - we staan op 't punt nr Batavia te gaan - morgen - en gaan vandaag nog nr Plaboean Ratoe.6176

Dank voor brief met stukje radiokolder van Ritter6177 en uittreksel Avant et Après. Ik heb geen tijd om dit laatste zelfs maar in te kijken en bewaar 't dus tot als ik de drukproef krijg. (In Den Haag?)

Ingesloten mijn stuk over Rudie.6178 Geef dit aan hèm. Joùw stuk gaat per gewone mail, in een nr. van Kr. en Opb. gelegd. Ik ben zoo stom geweest Roodkapje6179 te vergeten, terwijl ik het voor het laatst bewaard had, om er juist hoopen goeds van te zeggen!! Dat komt van dit gejachte werk, telkens onderbroken ook.

Ik zond je per gewone post het ms. (roman) van mevrouw Soewarsih (Djojopoespito): Buiten het Gareel. Er ontbreekt nog een slothfdst., dat ik nog zenden zal of dat me nagezonden wordt.

Ik schrijft met een rotpen en ben doodmoe; krijg dagelijks een prik v/d dokter. Als 't een beetje wil, word ik ook nog ‘bewusteloos ingescheept op de boot nr Europa’, als Mult. in Ambon.6180 Ik voel me soms erg die richting uitgaan!

Zal wel meevallen, zonder romantiek.

Tot nader, en anders: tot ziens! Lees Soewarsih en bewaar alles voor me.

Hartelijk gegroet, - je

E.

6176Plaats aan de zuidkust van West Java, dichtbij de Zandbaai, waar DP's vader vroeger een rijstpellerij had geëxploiteerd; zie ook het hoofdstuk ‘Pelaboean Ratoe’ in Het land van herkomst, p. 184-192 (Vw 3, p. 202-211).
6177Batten wist zich niet te herinneren om welke causerie van P.H. Ritter jr. het hier gaat.
6178‘Van goede en slechte bloemlezingen’.
6179Uit Van Liers bundel Praehistorie, p. 13-22.
6180Volgens mededeling van Multatuli in zijn ‘Brief aan den Gouverneur-Generaal in ruste’. In: Multatuli, Volledige werken I, p. 402 (ook aangehaald door DP in De man van Lebak, p. 161; niet in Vw).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie